I czyt. Rdz 15,5-12.17-18; Ps 27; II czyt. Flp 3,17 – 4,1; Ew. Łk 9,28b-36

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, zmiłuj się nad nami”
Na przygotowanie darów – „Pójdź do Jezusa”
Na komunię – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na uwielbienie – „Ukaż mi, Panie, swą twarz”
Na zakończenie – „Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Stójcie mocno w Panu, umiłowani” (Flp 3,17) – tymi słowami zachęca nas dzisiaj św. Paweł do otwarcia się na tajemnicę Boga z myślą, aby nas przemieniał i kształtował na swój obraz i podobieństwo. Nasze aspiracje nie wyczerpują się w ziemskim życiu. Nasza ojczyzna jest w niebie. Bynajmniej nie znaczy to, że mamy przebywać wyłącznie na Górze Przemienienia i przestać interesować się tym światem. To nie tak. Jezus nie pozwolił apostołom zachwyconym tym, co zobaczyli, rozbić namiotów na górze. Nie wolno o tym zapominać. Na Górę Przemienienia idzie się przez Górę Błogosławieństw, Górę Oliwną i górę Kalwarię. Bez Bożej pomocy wędrówka ta jest jednak niemożliwa. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj, na Eucharystii, na naszej Górze Przemienienia.

Modlitwa wiernych

Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, prośmy w Duchu Świętym, byśmy zdołali przyjąć Jego łaskę przemiany.

  1. Prośmy, aby cały Kościół był miejscem doświadczania przemiany serc i umysłów wierzących według Bożych planów.
  2. Prośmy, aby pasterze Kościoła sami otwierali się na łaskę przemiany od Boga i, żyjąc nią na co dzień, umacniali w niej wszystkich wiernych.
  3. Prośmy, aby pozostający w niewoli kłamliwych ideologii usłyszeli wyzwalający głos Chrystusa i otworzyli się w pełni na prawdę Ewangelii.
  4. Prośmy za żyjących w niewoli grzechu, aby doświadczyli łaski przemiany serc w sakramencie spowiedzi.
  5. Prośmy za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby na wieki trwali w bliskości Boga Trójjedynego.
  6. Prośmy za nas samych, abyśmy pamiętając o naszym ostatecznym powołaniu, wytrwale z Bożą pomocą pielgrzymowali do ojczyzny niebieskiej.

Boże, w Trójcy Jedyny, bądź pochwalony teraz i na wieki wieków. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy” (Łk 9,32). Dziękujemy Ci za łaskę Góry Przemienienia, której doświadczyliśmy w trakcie tej Eucharystii. Ty jednak zapraszasz nas, abyśmy w tym tygodniu wyruszyli w dalszą drogę ku naszej niebieskiej ojczyźnie. Dlatego prosimy Cię, Jezu: spraw, abyśmy rozpoznawali Twoją wolę i wypełniali ją każdego dnia.

Ks. Artur Ważny

­