I czyt. Ez 34,11-12.15-17; Ps 23; II czyt. 1 Kor 15,20-26.28; Ew. Mt 25,31-46

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, z uwagą wpatrujemy się w naszego Pana, który rozpościerając ręce na krzyżu, przygarnął do swego serca każdego człowieka.

W prawdzie o królestwie Bożym odczytujemy prawdę o nas samych – o godności każdego z nas, o powinności życia na miarę miłości, jaką obdarzył nas Chrystus. Rozważając zbawcze wydarzenia, wsłuchując się w pouczające słowo Chrystusa Króla i wpatrując się w Jego dzieła, chcemy coraz bardziej angażować się w budowanie komunii z Bogiem i z człowiekiem, której pełni doświadczymy w królestwie Bożym.

Świadomi, że każdy grzech burzy nasze relacje z Bogiem i zamyka nas na drugiego człowieka, przeprośmy za nasze winy i zaniedbania.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który swego Syna ustanowił Królem wszechświata, zanieśmy pokorne i ufne prośby:

1. Za Kościół powszechny, aby coraz bardziej stawał się zaczątkiem i zalążkiem królestwa Bożego w świecie.

2. Za poszukujących, zagubionych i nieznających Chrystusa, aby przez posługę Kościoła doświadczyli radości przebywania w Chrystusowym królestwie miłości i pokoju.

3. Za tych, którzy zamykają swe serca na panowanie Boga, aby odkryli, że przyjęcie Chrystusa jest wejściem do Jego królestwa prawdy i życia.

4. Za chorych i doświadczanych przez życie, aby łącząc swe cierpienia z chwałą Jezusowego krzyża, przyczyniali się do wzrostu Chrystusowego królestwa świętości i łaski.

5. Za naszych zmarłych braci i siostry, aby dostąpili udziału w wiecznym i powszechnym królestwie Chrystusa.

6. Za nas samych, abyśmy zrozumieli, że szczęście pełne i trwałe znajdziemy w całkowitym poddaniu się panowaniu Chrystusa.

Boże, Ojcze wszechmogący, przyjmij prośby modlącego się Kościoła i spraw, abyśmy z radością wołali: „Przyjdź królestwo Twoje”. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Chrystus jest Panem i Królem wszechświata. Trzeba, ażeby królował także w naszych myślach i uczuciach, w naszych wyborach i decyzjach; ażeby był Panem naszego życia. Na Jego panowanie otwórzmy nasz umysł, serce i wolę, w pokorze przyjmując Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Chryste Królu”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „Gdzie miłość wzajemna”

Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”

Na zakończenie – „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem”

 

 

 

 

­