I czyt. Hi 19,1.23-27a; Ps 27; II czyt. 1 Kor 15,20-24a.25-28; Ew. Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Wielbiliśmy Pana Boga za Jego miłość, dzięki której niezliczona liczba ludzi, znanych z imienia i nieznanych, osiągnęła już szczęście wieczne w niebie.

Dziś Kościół kieruje nasze myśli i serca na wszystkich wiernych zmarłych, którzy jeszcze nie osiągnęli pełni zbawienia. To dusze w czyśćcu cierpiące, które przez pokutę i miłość przygotowują się na spotkanie Boga twarzą w twarz. Naszą modlitwą, ofiarą, odpustami i Komunią Świętą możemy przyspieszyć dzień ich wejścia do chwały świętych i zbawionych. Dlatego podczas tej Mszy Świętej módlmy się gorąco za nich.

Aby nasza modlitwa podobała się Panu Bogu i przyniosła pomogła duszom naszych bliskich zmarłych, przeprośmy teraz miłosiernego Ojca za nasze grzechy i zaniedbania dobra.

Modlitwa wiernych

Do Boga, miłosiernego Ojca, zanieśmy nasze prośby za wspólnotę Kościoła i za wszystkich wiernych zmarłych:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wiernie świadczył

o zmartwychwstałym Chrystusie.

2. Módlmy się za całą ludzkość, aby Pan Bóg zachował ją od wojen i katastrof, które niosą śmierć i zniszczenie.

3. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby mogli cieszyć się udziałem w społeczności świętych.

4. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców, wychowawców, krewnych i dobroczyńców, aby Bóg udzielił im wiekuistej nagrody.

5. Módlmy się za zmarłych NN, aby oglądali Boga, którego całym sercem miłowali.

6. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zdołali przygotować się na spotkanie z Bogiem.

Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować życiem wiecznym w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Umocnieni słowem Bożym i Eucharystią starajmy się pamiętać o naszych bliskich, krewnych, dobroczyńcach, którzy już odeszli, nie tylko w dzień wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, ale także w naszym codziennym życiu. Na te starania przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bądź mi litościw”

Na przygotowanie darów – „O Panie, Tyś moim pasterzem”

Na komunię – „Jezu, miłości Twej”

Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”

Na zakończenie – „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia”

 

 

­