I czyt. Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt. 1 J 3,1-3; Ew. Mt 5,1-12a

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jako lud wierny szukający Pana wychwalamy dzisiaj Boga za wszystkich świętych, którzy wędrując drogą błogosławieństw, doszli do nieba. Nagrodą świętości jest dla nich wieczna komunia z Bogiem. Taki sam cel został wyznaczony nam – pielgrzymującym ku szczęściu po drugiej stronie życia. Dlatego u Źródła świętości i miłości, podczas Najświętszej Ofiary zaczerpnijmy potrzebnej mądrości oraz mocy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest po trzykroć święty, zanieśmy nasze błagania przez orędownictwo wszystkich świętych:

1. Za Kościół, aby ukazywał piękno i radość świętego życia.

2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby gorliwą służbą budowali komunię Bosko-ludzkiego życia.

3. Za Polskę, naszą ziemską ojczyznę, aby przez przyczynę świętych patronów narodu była prawdziwie Matką wszystkich obywateli, zatroskaną o dobra doczesne i wieczne w ojczyźnie niebieskiej.

4. Za rodziny, aby szukały inspiracji i mądrości do rozwoju małżeńskiej oraz rodzicielskiej miłości w żywotach świętych i błogosławionych.

5. Za naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych i przyjaciół, aby zostali zaliczeni do grona „obleczonych w białe szaty” i żyli w wiecznej komunii z Bogiem.

6. Za nas, zebranych ze świętymi wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy wędrowali w duchu wiary, nadziei i miłości drogą świętości do domu Ojca.

Boże Ojcze, niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa i pragnienie bycia świętymi na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Świętość domaga się wierności i odwagi w codziennym życiu oraz Bożej łaski. Wpatrując się w rzesze zbawionych, umocnijmy naszą słabość i starajmy się postępować szlakiem ośmiu błogosławieństw, aby dojść do szczęścia wiecznego. W tym duchu niech Pan nam wszystkim błogosławi.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Niechaj z nami będzie Pan”

Na przygotowanie darów – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Na komunię – „Bóg jest miłością”

Na uwielbienie – „Twoja cześć”

Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących”

 

 

 

­