I czyt. Iz 25,6-10a; Ps 23; II czyt. Flp 4,12-14.19-20; Ew. Mt 22,1-14 lub Mt 22,1-10

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Człowiek dobrze wychowany, człowiek na poziomie stara się zawsze włożyć ubranie odpowiednie do sytuacji, w której się znajduje. Jezus mówi dziś między innymi o człowieku, który nie mógł wziąć udziału w uczcie weselnej, bo nie przywdział odpowiedniej szaty. Wiemy, iż uczta stanowi obraz wiecznego szczęścia, czyli udziału w życiu samego Boga. Szata zaś to stan duszy człowieka, chrześcijanina, który wie, iż celem jego życia jest dostanie się na tę ucztę. Szatą jest łaska uświęcająca, ona jest człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna. Teraz pokornie przeprośmy dobrego Boga za to, że nie zawsze w naszym życiu z nią współpracowaliśmy.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który swoim posłuszeństwem Ojcu aż po śmierć na krzyżu wysłużył nam zbawienie i w sakramentach udziela łaski koniecznej do jego osiągnięcia, zanieśmy wspólne prośby do Boga:

1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, by mógł jak najdłużej ukazywać wszystkim ludziom swoim słowem i przykładem wielkość i piękno chrześcijańskiego powołania do zbawienia.

2. Za wierzących w Chrystusa, aby pamiętali, że to właśnie zbawienie jest ich podstawowym, najważniejszym celem, i aby nie zgubili go z oczu, jak bohaterowie Jezusowej przypowieści.

3. Za naszych parafian, aby pamiętali, że ich podstawowym obowiązkiem i jednocześnie przywilejem jest troska o utrzymanie stanu łaski uświęcającej, który umożliwia życie zgodne z wymaganiami miłości Boga i bliźniego.

4. Za wszystkich, którzy nie rozumieją konieczności życia

w stanie łaski uświęcającej oraz lekceważą i zaniedbują sakrament pokuty, by dostrzegli swój wielki błąd i spieszyli do spowiedzi, gdy tylko popełnią grzech ciężki.

5. Za młodzież, dzieci i nauczycieli, który rozpoczęli kolejny rok szkolny, aby pamiętali, iż pracy nad zdobywaniem wiedzy musi towarzyszyć trud, kształtowania osobowości i pogłębiania wiary.

6. Za nas uczestniczących w Ofierze eucharystycznej Chrystusa, która jest źródłem łaski dla całego Kościoła i świata, abyśmy chcieli i potrafili z Bożą pomocą coraz lepiej rozumieć znaczenie łaski uświęcającej, z coraz większym zaangażowaniem uczestniczyli we Mszy Świętej, i z pomocą łaski Bożej czynili dobro na jego chwalę, pożytek ludzi i własny.

Prosimy Ciebie, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na prośby, które jako wspólnota modlącego się Kościoła przedstawiamy Tobie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, i racz obdarzyć Kościół oraz nas potrzebnymi łaskami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Przyjęcie Chrystusa w Komunii Świętej stanowi najbardziej efektywny sposób pomnożenia stanu łaski uświęcającej, która jest konieczna do osiągnięcia zbawienia. Umocnieni udziałem we Mszy Świętej starajmy się tak przeżyć kolejny tydzień, aby nie utracić stanu łaski i móc znów przystąpić do stołu Eucharystii. Dla tych, którzy utracili stan łaski, niech nowy tydzień będzie czasem odważnej decyzji przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Niech tę pracę i trud wspiera Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kłaniam się Tobie”

Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie”

Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

 

 

­