I czyt. Ez 18,25-28; Ps 25; II czyt. Flp 2,1-11 lub Flp 2,1-5; Ew. Mt 21,28-32

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, aby przebywając w obecności Boga, zaczerpnąć sił potrzebnych do dobrego życia chrześcijańskiego. Jako lud Boży chcemy iść za naszym Zbawicielem i kierować się Jego nauką; co więcej, chcemy, aby nasze życie było zgodne z tym, w co wierzymy. Dlatego będziemy prosić Boga o potrzebne łaski i siły do tego, by każdego dnia potwierdzać naszą wiarę czynami.

Modlitwa wiernych

Stając w obecności Wszechmogącego, przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Za papieża Benedykta XVI, aby cieszył się obfitością łask w trudzie głoszenia światu orędzia o zbawieniu.

2. Za biskupów i kapłanów, aby niestrudzenie przekazywali światu niezmienne prawdy wiary i moralności.

3. Za tych, którzy uważają się za chrześcijan, ale swoim życiem temu przeczą, aby weszli na drogę pokuty i nawrócenia.

4. Za rodziny, aby potrafiły tworzyć klimat sprzyjający duchowemu wzrastaniu dzieci.

5. Za naszych bliskich zmarłych, aby tajemnica zmartwychwstania stała się ich udziałem.

6. Za nas samych, abyśmy każdego dnia potwierdzali czynami wyznawaną przez nas wiarę.

Boże żywy i prawdziwy, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy w swoim postępowaniu zawsze kierowali się Twoją nauką. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” (Mt 21,28) – mówi dziś Pan do każdego z nas. Dla nas winnicą są nasze codzienne sprawy, obowiązki. Idźmy zatem do naszych winnic i, kierując się słowem Bożym, pracujmy jak najlepiej, a przez to dawajmy przykład wiary poprzez dobre czyny. Na trud całego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ludu kapłański”

Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”

Na zakończenie – „O niewysłowione szczęście”

 

 

­