I czyt. Syr 27,30-28,7; Ps 103; II czyt. Rz 14,7-9; Ew. Mt 18,21-35

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Niedzielna Eucharystia, która nas dzisiaj gromadzi, to kolejna dla nas wierzących okazja, aby osobiście doświadczyć bliskości objawiającego się Boga, naszego Ojca, w swoim słowie i całkowicie zjednoczyć się z naszym Zbawicielem, przyjmując Go w Komunii miłości. Niech więc moc Ducha Świętego przenika nasze serca i umysły, wzmacniając naszą wolę, aby każda chwila naszego życia była sposobnością do dzielenia się miłością przebaczającą z naszymi bliźnimi.

Za brak otwartości na bliźnich i zatwardziałość naszych serc w relacjach z najbliższymi na początku tej Przenajświętszej Ofiary z serca Boga przepraszajmy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, Ojca miłosierdzia, który prowadzi nas ku pełni świętości, skierujmy nasze pokorne prośby:

1. Za Kościół Boży, za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów powołanych do szczególnej służby Bożej, aby byli autentycznymi świadkami miłości przebaczającej dla współczesnego świata.

2. Za naszą Ojczyznę, aby zawsze wierna tradycji chrześcijańskiej, była dla innych krajów europejskich czytelnym znakiem jedności i umiłowania prawa Bożego.

3. Za ludzi skonfliktowanych, aby dzięki naszemu świadectwu miłości miłosiernej otwarli się na Chrystusa i na siebie nawzajem.

4. Za chorych, cierpiących, opuszczonych, aby znaleźli wsparcie u ludzi dobrej woli.

5. Za naszych bliskich zmarłych, aby za trud ziemskiego życia i miłość do Boga i bliźniego otrzymali wieczną nagrodę.

6. Za nas samych, abyśmy umacniając więź z Bogiem, poprzez modlitwę i sakramenty święte przyczyniali się do duchowego wzrostu naszych rodzin.

Miłosierny Boże, jeśli jest taka Twoja wola – wysłuchaj próśb, które z pokorną wiarą do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Umocnieni Bożym pokarmem i więzią braterskiej miłości z mocą Ducha Świętego przemieniajmy naszą codzienność pięknym świadectwem chrześcijańskiego życia, abyśmy nigdy nie wzbraniali się przed obdarowywaniem się wzajemnym miłością przebaczającą. W tym duchu przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Złącz, Panie, miłujących”

Na przygotowanie darów – „Ty, wszechmocny Panie”

Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie”

Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”

Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

 

 

­