I czyt. Mi 5, 1-4a albo Rz 8,28-30; Ps 13; II czyt. Rz 8,28-30; Ew. Mt 1,1-16.18-23 lub Mt 1,18-23

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Kościół świętuje dzisiaj uroczyście narodzenie Maryi, przewidzianej od wieków przez Boga na Matkę Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Narodzenie każdego dziecka jest wydarzeniem radosnym. Radość z narodzenia Maryi jest tym większa, że na horyzoncie dziejów zbawienia pojawiła się istota, której przyjście na świat oznaczało początek wypełnienia zbawczej woli Boga. Przez posłuszeństwo woli Bożej Maryja stała się Matką Syna Bożego, a Jej macierzyństwo rozciąga się na ustanowiony przez Chrystusa Kościół, który kontynuuje zbawczą misję Chrystusa.

Jako wspólnota Kościoła loklanego w roku jubileuszu 225-lecia diecezji tarnowskiej dzisiejsze święto przeżywamy w duchu dziękczynienia za Jej opiekę nad nami, wszak w tajemnicy narodzenia Maryja jest główną Patronką naszej diecezji.

Oczyśćmy nasze serca w akcie szczerego żalu za nasze grzechy i zaniedbania w czynieniu dobra, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych

Wzywając wstawiennictwa Maryi, w święto Jej Narodzenia, prośmy Boga o potrzebne łaski dla Kościoła i Ojczyzny. Módlmy się dzisiaj szczególnie za wszystkich, którzy trudzą się pracą na roli, aby nam nie brakowało codziennego chleba:

1. Za Kościół Święty, za pasterzy, duchowieństwo i wiernych świeckich, aby wierni Bogu i Ewangelii przynosili obfite owoce świętości.

2. Za wszystkich powołanych do służby Bogu w Kościele, aby ochotnie odpowiedzieli na głos wołającego ich Boga

i za wzorem Maryi dochowali wierności swemu powołaniu.

3. Za wszystkie matki oczekujące potomstwa, aby z radością przyjęły i otoczyły miłością rozwijające się pod ich sercem życie, jako dar samego Boga, naszego Stwórcy i Pana.

4. Za naszą Ojczyznę, za rządzących i obywateli, aby zgodnie z tysiącletnią tradycją chrześcijańską budowali dobro wspólne na fundamencie wartości ewangelicznych.

5. Za rolników, którzy z nadzieją na przyszłoroczne plony wsiewają ziarno w ziemię, aby za wstawiennictwem Matki Najświętszej mogli się cieszyć owocami swojej pracy.

6. Za nas samych, abyśmy przez prawdziwie chrześcijańskie życie zasługiwali na miano dzieci Bożych.

Przyjm, Boże, nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie, czcząc Najświętszą Maryję Pannę. Niech Jej opieka i wstawiennictwo wyjedna nam Twoją łaskawość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Niech w naszym codziennym trudzie podążania drogami wiary towarzyszy nam opieka i wstawiennictwo Maryi, której narodzenie świętujemy, a błogosławieństwo – owoc Najświętszej Ofiary – niech umocni nas w wierności i uświęci efekty naszych trudów.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Królowej Anielskiej śpiewajmy”

Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”

Na komunię – „Daj mi Jezusa”

Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”

„Uwielbiaj, duszo moja”

Na zakończenie – „My chcemy Boga”

 

 

 

­