I czyt. Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; II czyt. Tt 2,11-14; Ew. Łk 2,1-14 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Wśród nocnej ciszy”
Na przygotowanie darów – „Z narodzenia Pana”
Na komunię – „Cicha noc”
„Do szopy, hej, pasterze”
„Gdy śliczna Panna”
Na uwielbienie – „Lulajże, Jezuniu”
Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus” (por. Łk 2,10-11). W tę wielką i świętą noc jeszcze dwukrotnie usłyszymy w liturgii to radosne i pełne nadziei orędzie. Wyśpiewamy je najpierw przed Ewangelią, a następnie zostanie ono uroczyście proklamowane w samej Ewangelii opisującej narodzenie Pana Jezusa. Radość i nadzieja są dwoma nierozłącznymi komponentami rozpoczynających się właśnie teraz świąt Bożego Narodzenia. Przeżyjmy tę Eucharystię z wielką radością i zanieśmy ją tym, którzy z nadzieją oczekują na objawienie się „chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego” w ich osobistym i rodzinnym życiu.

Chrystus szansą dla rodziny

Orędzie: Chrystus przychodzi jako Zbawiciel, który rozprasza wszelkie „ciemności”, w jakich kroczą współczesne rodziny.
Cel: Uświadomienie potrzeby żywej obecności Chrystusa w życiu każdego człowieka i każdej rodziny.

Modlitwa wiernych
Bogu Ojcu, który z miłości do rodzaju ludzkiego posłał na świat swojego Jednorodzonego Syna, przedstawmy nasze pokorne prośby:

  1. Za Kościół święty, aby był domem otwartym dla każdego człowieka poszukującego miłości, zrozumienia i pokoju.
  2. Za papieża Franciszka i całe kolegium biskupów, aby w mocy Ducha Świętego z odwagą i miłością kierowali powierzonym im ludem Bożym.
  3. Za naszą Ojczyznę, aby przeżywając swój jubileusz niepodległości, nigdy nie popadła w niewolę grzechu i świadomego odrzucenia Boga.
  4. Za nasze rodziny, a szczególnie za matki oczekujące potomstwa, aby wszyscy swoją nadzieję zawsze pokładali w Bogu i kochających ich ludziach.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za tych, których zabrakło w tym roku przy wigilijnym stole, aby mogli z radością zasiąść przy stole uczty niebieskiej.
  6. Za nas obecnych w tę świętą noc na uczcie eucharystycznej, abyśmy raz jeszcze z miłością przyjęli Chrystusa do naszego życia.

Wszechmogący Boże, wdzięczni za tajemnicę narodzenia Syna Bożego w ludzkim ciele, wielbimy Ciebie za wszystkie dary, których nam i naszym bliskim zechcesz udzielić w tym świętym czasie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Kontynuacją wysłuchanej dzisiaj Ewangelii są słowa: „Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko…” (Łk 2,20). Także i my wróćmy z radością i dziękczynieniem z tej świętej liturgii do naszych domów i rodzin. Niech towarzyszy nam błogosławieństwo nowo narodzonego Zbawiciela. On jest Emmanuelem – Bogiem z nami. Bądźmy i my z Nim.

Ks. Zbigniew Pietruszka

­