I czyt. Iz 52,7-10; Ps 98; II czyt. Hbr 1,1-6; Ew. J 1,1-18

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Dzisiaj w Betlejem”
Na przygotowanie darów – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
Na komunię – „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na uwielbienie – „Ach, ubogi żłobie”
Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zakończywszy czas adwentowego oczekiwania, którego zwieńczeniem było wczorajsze wigilijne czuwanie, stajemy dzisiaj w świetle dnia wobec cudownej tajemnicy narodzenia Bożego Syna w ludzkim ciele. Czynimy to dzisiaj we wspólnocie całego Kościoła świętującego z radością pamiątkę tego historycznego i równocześnie zbawczego wydarzenia. Czynimy to jednak także we wspólnocie rodzinnej, którą tworzymy i która w czasie świąt Bożego Narodzenia nabiera szczególnego znaczenia i wyjątkowego piękna. Niech to piękno jeszcze bardziej umocni się i uwidoczni poprzez nasz udział w tej Najświętszej Ofierze nowo narodzonego Zbawiciela.

Boże Narodzenie okazją do odnowienia rodzinnych relacji

Orędzie: Bóg, posyłając swojego Syna na świat, pragnie odnowić relację z tymi, którzy Go odrzucili.
Cel: Zachęcenie do umocnienia relacji rodzinnych w czasie świąt.

Modlitwa wiernych
Bogu Ojcu, który posłał na świat swojego umiłowanego Syna, aby w Nim dokonać naszego zbawienia, przedstawmy z ufnością nasze prośby.

  1. Za Kościół święty, matkę naszą, aby ofiarną miłością Ojca Świętego, biskupów i kapłanów otaczał wszystkie swoje dzieci.
  2. Za naszą Ojczyznę, aby w roku Jubileuszu Niepodległości umocniła swoją więź z Bogiem oraz jedność i zgodę między ludźmi.
  3. Za naszą parafię, aby jako rodzina rodzin śpieszyła z pomocą wszystkim jej członkom, a szczególnie tym, którzy się źle mają.
  4. Za rodziny rozbite, przeżywające trudności związane z rozłąką, pozbawione jedności i rodzinnego ciepła, aby trwające święta odnowiły i umocniły ich rodzinne więzi.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za tych, których zabrakło w tym roku przy wigilijnym stole, aby zostali przyjęci do domu ich i naszego Ojca.
  6. Za naszą eucharystyczną wspólnotę, abyśmy coraz bardziej kochali Boga, naszą Ojczyznę i nasze rodziny.

Boże, Ojcze narodzonego dla nas Zbawiciela świata, przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie jako dzieci Boże. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem
Po przeżyciu radosnego spotkania z nowo narodzonym Zbawicielem, wrócimy za chwilę do naszych domów i rodzin. Uczyńmy wszystko, aby w tych rodzinach nigdy nie zabrakło miłości i jedności, którym towarzyszą: dialog, zaufanie i przebaczenie. Zaprośmy więc Jezusa do naszego domu!

Ks. Zbigniew Pietruszka

­