I czyt. So 3,14-17; Ps: Iz 12,2-3.4bcd.5-6; II czyt. Flp 4,4-7; Ew. Łk 3,10-18

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry”
Na przygotowanie darów – „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”
Na komunię – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryja”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Bliskie jest już przyjście Jezusa. Jego bliskość zaś jest dla nas najgłębszym źródłem radości. Dlatego dzisiejsza, trzecia niedziela Adwentu nazywana jest Niedzielą Radości. Prorok Izajasz wzywa nas: „Głośmy z weselem, Bóg jest między nami” (por. Iz 12,6). Tej bliskości Pana szczególnie doświadczamy tu i teraz, w czasie tej Mszy Świętej. Pan jest między nami jako żyjący w słowie i chlebie eucharystycznym, obecny pośród tych, którzy są zebrani w Jego imię. Ale szczególnej bliskości Jezusa pełnego miłosierdzia możemy doświadczyć również w sakramencie pokuty. Prośmy Ducha Świętego, by swoją mocą otworzył nas na Jezusa przychodzącego w tym sakramencie do naszych rodzin.

Chrystus obecny i działający w rodzinie

Orędzie: Chrystus przez sakrament pokuty wchodzi w życie rodzin, dając im głęboką radość oraz siłę do życia prawdziwie chrześcijańskiego.
Cel: Uświadomienie, że spowiedź staje się sakramentem radości, bo przywraca nam serca czyste i wolne od zła.

W liturgii trzeciej niedzieli Adwentu – nazywanej Gaudete, czyli: „Radujcie się” – wybrzmiewa wezwanie do radości. O tej radości mówią zarówno teksty biblijne, jak i liturgiczne. „Jak jednak mamy się radować, kiedy życie takie ciężkie, a problemów nie brakuje? Ledwie mogę koniec z końcem powiązać. Zdrowie mam kiepskie, w pracy atmosfera ciężka, w domu zresztą nie lepiej. Czeka mnie w tym tygodniu trudna rozmowa z szefem. A na mnie w szkole czekają trzy sprawdziany…” – tak zdaje się mówić wielu ludzi. Czy naprawdę jest się z czego cieszyć? Każdy z nas przecież mógłby wymienić naprawdę wiele powodów do smutku i pesymizmu.

Modlitwa wiernych
Z prostotą, ufnością i radością, jaka powinna wypełniać serca dzieci Ojca Niebieskiego, skierujmy do Niego naszą modlitwę:

  1. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, którą wszyscy stanowimy, by mimo wielorakich prób i doświadczeń, jakie przechodzi, zawsze była pełna ufności w Bogu.
  2. Módlmy się za ludzi smutnych, samotnych, przygnębionych, by mogli odczuć radość z bliskości przychodzącego Jezusa.
  3. Módlmy się za rodziny, by był obecny w nich klimat szacunku, akceptacji i wzajemnej dobroci.
  4. Módlmy się o szczerą spowiedź dla wszystkich parafian, by dzięki przyjęciu łaski Bożego przebaczenia wszyscy mogli doświadczyć radości życia wolnego od zła.
  5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, z naszej parafii, zmarłych polecanych w tej Mszy Świętej, aby już teraz mogli dzielić radość świętych w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy nigdy się nie zniechęcali, ale zawsze z nadzieją patrzyli w przyszłość.

Boże Ojcze, Ty zawsze jesteś blisko swoich dzieci i kochasz nas. Wysłuchaj naszego wołania. Niech Twoja miłość wypełnia nasze serca i nasze rodziny radością i pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Dobry Bóg chce, byśmy porzucili smutki, zmartwienia i byli ludźmi radości. On uwalnia nas od ciężaru grzechu i przywraca nam nadzieję na szczęśliwe życie. Przyjmijmy dar Jego błogosławieństwa i bądźmy świadkami Jego bliskości.

Ks. Stanisław Cyran

­