UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 08.12.2018
I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 98; II czyt. Ef 1,3-6.11-12;
Ew. Łk 1,26-38

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Witaj, Święta i Poczęta”
Na przygotowanie darów – „Matko niebieskiego Pana”
Na komunię – „Bądźże pozdrowiona”
Na uwielbienie – „Uwielbiaj duszo moja”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W radosną uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wpatrujemy się w Maryję, która niosąc nam Jezusa, staje się obrazem i wzorem Kościoła. Niepokalana jest też naszą towarzyszką w pielgrzymce wiary i pierwszą przewodniczką na drodze do świętości. Przywilej niepokalanego poczęcia, którym się Ona cieszy, dla wszystkich Jej dzieci staje się obietnicą świętości, do jakiej Bóg może doprowadzić każdego z nas i każdą rodzinę. Warunkiem, aby tak się stało, jest otwarcie się na działanie Ducha Świętego. On przychodzi do nas w tej Eucharystii. Niech Jego moc nas przemienia i uświęca.

 Rodzina powołana do świętości

Orędzie:Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny jest obietnicą świętości, do jakiej Bóg może doprowadzić rodziny, które otworzą się na pełne mocy działanie Jego Świętego Ducha.
Cel: Zwrócenie uwagi na fakt, iż rodzina jest naturalnym środowiskiem wzrastania w osobistej świętości.

Modlitwa wiernych
Wpatrzeni w Maryję Niepokalaną, wzywając Jej opieki i orędownictwa, skierujmy do Boga ufną modlitwę:

  1. O umiejętność odczytywania znaków czasów dla całego Kościoła.
  2. O umocnienie naszych rodzin w codziennym zmaganiu o świętość.
  3. O ufność i wytrwałość dla wszystkich zmagających się z własnymi słabościami.
  4. O właściwe odczytanie powołania dla ludzi młodych i wytrwałość w jego realizacji.
  5. O łaskę szczęśliwej wieczności dla naszych zmarłych.
  6. O pragnienie świętości dla nas samych i wytrwałość na tej drodze.

Boże, który zachowałeś Maryję od zmazy grzechu pierworodnego, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Wysłuchaj naszego wołania. Niech Twoja łaska wspiera nas na naszej drodze do świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Jednorodzonego Syna i napełnił Ją swoją łaską. Również i nas obdarza swoją miłością i oczekuje, że będziemy w niej wzrastali. Niech Jego błogosławieństwo umacnia nas na tej drodze świętości, która jest miłością.

Ks. Stanisław Cyran
­