I czyt. 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Ps 103;
II czyt. 1 Kor 15,45-49; Ew. Łk 6,27-38

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chryste, Ty jesteś drogą do Ojca”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na komunię – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na uwielbienie – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Msza św. to spotkanie z Chrystusem. On gromadzi nas przy sobie, aby prowadzić swoim słowem, aby wzmacniać swoim Ciałem. Dzisiaj Chrystus zaprasza nas do trudnej lekcji o przebaczeniu. Jezus pragnie, abyśmy swoim miłosierdziem wznosili się ponad ludzką sprawiedliwość, tak jak On, gdy na drzewie krzyża prosił „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34a). Zasłuchani w słowa Mistrza, zapatrzeni w Jego przykład, zbliżajmy się do ołtarza, prosząc, aby hojnie udzielał nam ze swego Ducha.
Uczeń-misjonarz Chrystusa miłuje nieprzyjaciół

Orędzie: Chrystus, który przebaczył swoim oprawcom na krzyżu, obdarza swoich uczniów Duchem przebaczenia i miłości nieprzyjaciół.
Cel: Ukazać, że przebaczenie jest świadectwem naszej wiary. 

Modlitwa wiernych
Bogu bogatemu w miłosierdzie przedstawmy nasze wspólne błagania:

  1. Za Kościół święty, aby nieustannie i wiernie ukazywał światu miłosierne oblicze Boga Ojca.
  2. Za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, aby swoim nauczaniem nieustanie wzywali do pojednania i przebaczenia.
  3. Za tych, którzy noszą w sobie gniew i nienawiść nie umiejąc przebaczyć, aby łaska sakramentów prowadziła ich do prawdziwej miłości i pokoju serca.
  4. Módlmy się o dar przebaczenia dla tych, którzy wyrządzili nam zło.
  5. Módlmy się, o chwałę nieba dla naszych bliskich zmarłych oraz za zmarłych polecanych w tej mszy świętej.
  6. Módlmy się, za nas samych, abyśmy umieli wybaczać na wzór Chrystusa.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, wysłuchaj nasze modlitwy, jakie z wiarą do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Przed rozesłaniem
Przypomnieliśmy sobie dzisiaj, że powinniśmy być świadkami miłości Chrystusa, tej miłości szczególnej, której na imię – przebaczenie. Stąd też, tam gdzie jesteśmy obecni, powinno się też zaznaczyć przebaczeniem miłosierdzie Boga Ojca. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas na mężne świadectwo o Bożej miłości przez przebaczenie i miłość nieprzyjaciół.

Ks. Krzysztof Kamieński

­