I czyt. Jr 17,5-8; Ps 138; II czyt. 1 Kor 15,12.16-20;
Ew. Łk 6,17.20-26

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże obdarz Kościół Twój”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o Najświętszy Panie”
Na komunię – „Zróbcie Mu miejsce”
Na uwielbienie – „Będę Cię wielbił”
Na zakończenie – „Matko Pocieszenia” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Stajemy wokół stołu słowa Bożego i stołu Najświętszej Eucharystii, by karmić się wiarą, która rodzi się z nadziei. Potrzeba nam zaufania, by w tym świecie pełnym kontrastów dostrzec drogę, która zaprowadzi nas do szczęścia. Niech zatem udział w tej Mszy Świętej pomoże nam stawać się błogosławionymi.

Uczeń-misjonarz Chrystusa ufa Bogu

Orędzie: Bóg tych, którzy pokładają w Nim swoją ufność, obdarza obfitością i pokojem. Człowiek ufający Bogu ma świadomość, że wszystko zostanie wyrównane w wieczności.
Cel: Rozbudzić ufność, która wyraża się w nadziei pokładanej w Bogu. 

Modlitwa wiernych
Z ufnością w sercu przedstawmy dobremu Bogu nasze pokorne prośby:

  1. Za Ojca Świętego i całe duchowieństwo, by jako pasterze ludu prowadzili wiernych do spotkania z Bogiem.
  2. (Za ojców naszego synodu diecezjalnego, by ich wiara oraz wiedza przyczyniły się do jeszcze lepszego wzrostu naszych wspólnot).
  3. Za kierujących naszym państwem, by w zadaniach im powierzonych kierowali się duchem służby.
  4. Za młodzież, by potrafiła rozeznać drogę swojego powołania.
  5. Za zamarłych, by odnaleźli radość zbawionych w niebie.
  6. Za nas samych, byśmy kierując się nadzieją płynącą z wiary zawsze wybierali drogę świętości i szczęścia.

Przyjmij Panie, nasze modlitwy i przemieniaj nasze serca, by umiały kochać Ciebie i bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Gdy z nadzieją otwieramy nasze serca na łaskę Ducha Świętego, możemy być pewni, że owocem będzie rozeznanie drogi, która prowadzi do szczęścia. Niech błogosławieństwo Boże, które przyjmiemy, umocni nas na drodze wiary, nadziei i miłości.

Ks. Sylwester Brzeźny

­