I czyt. Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138; II czyt. 1 Kor 15,1-11;
Ew. Łk 5,1-11

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chryste, Ty jesteś drogą do Ojca”
Na ofiarowanie – „Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę”
Na komunię – „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przez Pana Boga zostaliśmy zaproszeni na niezwykłe spotkanie – Eucharystię. Wysłuchamy słowa Bożego i będziemy się karmili Ciałem i Krwią Jezusa. Zostaniemy powołani do bycia uczniem. To powołanie wymaga naszej odpowiedzi. Prośmy dobrego Boga, by nie brakło nam sił w dawaniu świadectwa naszej wiary, które jest zadaniem każdego powołanego.

Powołani, aby być uczniami-misjonarzami Chrystusa

Orędzie: Bóg przez Ducha Świętego oczyszcza nas i umacnia, abyśmy głosząc Ewangelię, przyprowadzali ludzi do Niego.
Cel: Zachęta do odkrywania swojego powołania we wspólnocie Kościoła.

Modlitwa wiernych
Do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa w łasce Ducha Świętego zanieśmy nasze wspólne błagania:

  1. Za Kościół święty, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, by wsparci łaską Ducha Świętego byli świadkami wiary w świecie.
  2. (Za naszą diecezję, by owocem V Synodu było jeszcze głębsze poznanie Boga, który działa w sercu człowieka).
  3. Za rządzących, by decyzje które podejmują pomagały godnie żyć każdemu człowiekowi.
  4. Za ludzi młodych, by z pomocą Ducha Świętego zawsze potrafili dobrze rozeznać drogę swojego życia.
  5. Za zmarłych (w szczególności za NN), by osiągnęli radość życia wiecznego.
  6. Za nas samych, byśmy zawsze potrafili odczytać głos Boga w swojej codzienności.

Przyjmij Boże modlitwę, którą zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Przed rozesłaniem
Napełnieni Bożym słowem, Ciałem i Krwią Pana oraz łaską Ducha Świętego idziemy głosić Boga naszym życiem dając chrześcijańskie świadectwo. Niech w tym dziele towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

Ks. Sylwester Brzeźny

­