Cykl tematyczny od V do VIII niedzieli zwykłej

V niedziela zwykła – Powołani, aby być uczniami-misjonarzami Chrystusa
VI niedziela zwykła – Uczeń-misjonarz Chrystusa ufa Bogu
VII niedziela zwykła – Uczeń-misjonarz Chrystusa miłuje nieprzyjaciół
W DIECEZJI TARNOWSKIEJ NIEDZIELA SYNODALNA – Rodzina w potrzebie
VIII niedziela zwykła – Uczeń-misjonarz Chrystusa wyrzeka się osądzania i potępiania

­