Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
I czyt. Ml 3,1-4; II czyt. Hbr 2,14-18; Ps 24; Ew. Łk 2,22-40 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Wesołą nowinę”
Na przygotowanie darów – „Z nieba wysokiego”
Na komunię – „Jezusa narodzonego”
Na uwielbienie – „Magnificat”
Na zakończenie – „Tryumfy Króla niebieskiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni” (Łk 2,27). Słowo Boże ukazuje nam dzisiaj człowieka, który kierował się w życiu natchnieniami Ducha Bożego – Symeona. Tak więc nie tylko Matka Boże czy św. Józef, co wydaje się nam oczywiste, ale jeszcze ktoś inny jest posłuszny Duchowi Świętemu. I takich było, i jest wielu w Kościele. Więcej – to naturalny sposób funkcjonowania w życiu duchowym. Wspominając dziś dzień ofiarowania Jezusa w świątyni przez Jego rodziców, prośmy Boga, by przez wstawiennictwo i na wzór tych świętych osób, Duch Święty uczył nas, i prowadził do zjednoczenia z Bogiem.
Posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego

Orędzie: Duch Święty przez swoje natchnienia prowadzi nas do właściwego działania w realizacji swojego życiowego powołania.
Cel: Rozbudzić pragnienie przyjmowania i posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego.

Modlitwa wiernych
Módlmy się do Boga Ojca, który przez Chrystusa zrodzonego z Maryi zezwolił nam uczestniczyć w swoim planie zbawienia.

  1. Módlmy się za Kościół święty. Prowadź go, Boże, drogą światłości.
  2. Módlmy się za tych, którzy swoje życie w całości oddali Bogu. Objawiaj Panie, osobom konsekrowanym swoje natchnienia na drogach ich życia.
  3. Módlmy się za chorych i konających. Przenikaj Boże, mroki ich cierpienia.
  4. Módlmy się za rodziny. Spraw Boże, aby były posłuszne Twojemu Duchowi.
  5. Módlmy się za wszystkich zmarłych. W dniu Matki Bożej Gromnicznej Bożemu miłosierdziu polecamy także ofiary klęsk żywiołowych.
  6. Módlmy się za nas samych. Daj nam Panie, żyć według natchnień Twego Ducha, abyśmy mogli dojść do światłości bez końca.

Panie, Boże nasz, który zechciałeś zamieszkać wśród ludzi i stałeś się jednym z nas za przyczyną Maryi, spraw, byśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego odczuwali Twą obecność i bliskość oraz osiągnęli owoce zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Potrzebujemy światła i natchnień Ducha Świętego, by móc dostrzegać piękno i smak życia w codzienności. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, byśmy stali się – tak jak Maryja – mistykami dnia powszedniego.

Ks. Artur Ważny

­