I czyt. Ne 8,1-4a.5-6.8-10; Ps 19; II czyt. 1 Kor 12,12-30;
Ew. Łk 1,1-4; 4,14-21

 Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chwalcie Pana wszyscy”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Przygotuję Ci serce, o Chryste”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Boże, zmiłuj się nad nami”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!” (Ne 8,9b). Dzisiejsza liturgia zaprasza nas do radości ze względu na to, że jesteśmy jedną wspólnotą w Chrystusie. Jest to pragnienie Jezusowego Serca, abyśmy byli Jego ciałem i by każdy odnalazł w tym ciele swoje niezastąpione miejsce. Prośmy więc podczas tej Eucharystii o Boże namaszczenie i odwagę do stawania się apostołami Ewangelii jedności.

Duch Święty jednoczy Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa

Orędzie: Zostaliśmy napełnieni tym samym Duchem Świętym, aby stanowić jedno ciało i troszczyć się nawzajem o siebie.
Cel: Wzbudzić pragnienie budowania jedności w każdym wymiarze życia w Kościele. 

Modlitwa wiernych
W pokorze przedstawmy Bogu Ojcu nasze modlitwy.

  1. Módlmy się za Kościół święty we wszystkich częściach świata, aby wszyscy w jednym Duchu dążyli do jedności.
  2. Módlmy się o jedność chrześcijan, aby jeden Duch sprawiał pragnienie zjednoczenia wszystkich wyznawców Chrystusa w apostolskim Kościele.
  3. Módlmy się za tych, którzy dziś są „świadkami i sługami słowa” – kapłanów, misjonarzy, katechetów – aby ich głoszenie Dobrej Nowiny przynosiło obfite owoce pojednania.
  4. Módlmy się za tych, którzy stanowią prawo, aby ich decyzje zawsze były zgodne z wolą Bożą i służyły budowaniu jedności w społeczeństwie.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby Pan hojnie obdarzył ich swoją łaską.
  6. Módlmy się we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, aby Pan wejrzał na nie zgodnie ze swoją wolą.

Boże, który posługujesz się ludźmi w realizowaniu swych planów i zamierzeń, wysłuchaj prośby Twoich dzieci zatroskanych o jedność Twojego Kościoła oraz wszystkich mieszkańców ziemi i udziel nam swojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). Słowa Jezusa są zawsze aktualne i stają się dzisiaj skuteczne, kiedy przyjmujemy je przez wiarę. Także słowa o jedności Jego Ciała – Kościoła. Jesteśmy posłani, by tę jedność realizować na co dzień. By tak mogło się stawać, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Artur Ważny

­