Niedziela w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
I czyt. Iz 62,1-5; Ps 96; II czyt. 1 Kor 12,4-11; Ew. J 2,1-12

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na ofiarowanie – „Boże, obdarz Kościół Twój”
Na komunię – „Jezu drogi, Tyś miłością”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Bóg twój tobą się rozraduje” (Iz 62,5b) – będziemy dzisiaj słyszeć te słowa. Każdy z nas pragnie być czyjąś radością. Odkrycie, że jestem radością samego Boga jest źródłem szczęścia. I jeszcze więcej: rozradowany mną Bóg chce mi udzielać nieustannie swoich darów. Prośmy podczas dzisiejszej Eucharystii o rozpoznawanie tych darów w nas i umiejętne, i hojne służenie nimi dla dobra innych.Różne dary Ducha Świętego

Orędzie:Bóg przez Ducha Świętego obdarza nas różnego rodzaju darami, które mają służyć dobru wspólnemu.
Cel: Odnowić świadomość i konieczność oraz pragnienie używania darów duchowych.

Modlitwa wiernych

W pokorze przedstawmy Bogu Ojcu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty i wszystkich wierzących, aby otrzymane dary potrafili wykorzystać dla dobra wspólnoty.
  2. Módlmy się za rządzących narodami, aby ich decyzje budowały sprawiedliwość i dobrobyt.
  3. Módlmy się o jedność chrześcijan, aby przezwyciężone podziały stały się znakiem wiarygodności Kościoła Chrystusowego dla świata.
  4. Módlmy się za małżonków, aby uświęcając się we wspólnym życiu, stawali się doskonałym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby Pan spojrzał na nich z miłosierdziem i przyjął do swojej chwały.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili z wdzięcznością przyjmować dary Ducha i w codzienności służyć nimi z radością.

Przyjmij Boże, nasze prośby i wysłuchaj, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu” (J 2,8) – te słowa Jezusa niech nas dzisiaj posyłają w naszą codzienność. Jezus pragnie, abyśmy po zaczerpnięciu Jego miłości na Eucharystii, nieśli ją innym poprzez dary i charyzmaty, które od Boga otrzymaliśmy. Do tego potrzebujemy Bożego błogosławieństwa.

Ks. Artur Ważny

­