I czyt. Iz 40,1-5.9-11; Ps 104; II czyt. Tt 2,11-14; 3,4-7;
Ew. Łk 3,15-16.21-22

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Przez chrztu świętego wielki dar”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”
Na zakończenie – „Z nieba wysokiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3,22) – te słowa usłyszymy dziś w Ewangelii. Dziękujmy więc Chrystusowi na początku tej Eucharystii, że dzięki Niemu poprzez nasz chrzest te słowa odnoszą się także do nas.

Chrzest sakramentem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym

Orędzie: Chrystus zbawia nas przez sakramentalne obmycie odnawiające i odradzające w Duchu Świętym, abyśmy żyli rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie.
Cel: Odkrycie na nowo i przyjęcie łaski chrztu, by żyć nią na co dzień. 

Modlitwa wiernych
Do Ojca przez Jego umiłowanego Syna, zanieśmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za wszystkich szafarzy sakramentów, o Boże błogosławieństwo w ich posłudze.
  2. Módlmy się za prześladowanych z powodu chrztu w różnych częściach świata, o niezawodną nadzieję i wytrwałość.
  3. Módlmy się za niewierzących, aby Pan udzielił im łaski wiary według swojej woli.
  4.  Módlmy się za nasze rodziny, a zwłaszcza za rodziców chrzestnych, aby w otwartości na Bożą łaskę wytrwale podążali ku świętości.
  5.  Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby jak najprędzej dostąpili miłosierdzia kochającego Ojca w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili w codziennym postępowaniu sprostać godności dzieci Bożych, którą zostaliśmy obdarowani na chrzcie świętym.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
„Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim” (Dz 10,38) – te słowa odnoszące się do Jezusa spełniają się także dzięki łasce chrztu na każdym z nas. Wyruszajmy na drogi naszych codziennych obowiązków i zajęć, z głęboką pewnością, że towarzyszyć nam będzie nieustannie Ojcowska obecność i błogosławieństwo.

Ks. Artur Ważny

 

 

­