Cykl tematyczny od Niedzieli Chrztu Pańskiego do IV niedzieli zwykłej

Niedziela. Święto Chrztu Pańskiego – Chrzest sakramentem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym

Okres zwykły w ciągu roku
II niedziela zwykła. Niedziela w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan – Różne dary Ducha Świętego
III niedziela zwykła – Duch Święty jednoczy Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa
W DIECEZJI TARNOWSKIEJ NIEDZIELA SYNODALNA – Towarzyszenie osobom w sytuacjach nieregularnych

Święto Ofiarowania Pańskiego. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – Posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego

IV niedziela zwykła – Duch Święty uzdalnia do prawdziwej miłości

­