UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - 06.01.2019
I czyt. Iz 60,1-6; Ps 72; II czyt. Ef 3,2-3a.5-6; Ew. Mt 2,1-12 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Mędrcy świata”
Na przygotowanie darów – „O gwiazdo betlejemska”
Na komunię – „Jezusa narodzonego”
Na uwielbienie – „Ach ubogi żłobie”
Na zakończenie – „Mizerna cicha” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przynajmniej raz w roku, kreda staje się przedmiotem łączącym trzy wspólnoty: parafię, rodzinę i szkołę. W kościele parafialnym, dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego poświęcamy kredę. Zabierzemy ją do domów, aby inicjały trzech mędrców wypisać na drzwiach.
Dziś modlimy się szczególnie za dzieci, aby w swoich rodzicach znalazły dobrych domowych katechetów i katechetki, dobrych domowych misjonarzy i misjonarki. Modlimy się również za misje zagraniczne, za wszystkich zaangażowanych na tym polu: kapłanów diecezjalnych, zakonników i zakonnice oraz świeckich. Pamiętajmy przy tym, że duch chrześcijański to duch misyjny. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieło misyjne Kościoła.

W rodzinie poznajemy prawdziwe oblicze Boga

Orędzie: Przez misterium wcielenia Bóg objawił światu swoje prawdziwe oblicze. Rodzice są dla dzieci pierwszymi katechetami, którzy, jak gwiazda betlejemska prowadzą je do Chrystusa, w którym mogą odkryć prawdziwe oblicze Boga.
Cel: Uświadomić, że misje zaczynają się w rodzinie, a doprowadzenie dziecka do chrztu i troska o rozwój jego wiary to podstawowy obowiązek rodziców.

Modlitwa wiernych
Zgromadzeni w świątyni chcemy przekroczyć jej mury i przenieść się duchem na teren pracy misjonarzy i misjonarek, aby prosić dla nich o moc Ducha, o światło i męstwo oraz o obfite owoce ich działalności:

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, który dzielnie naśladuje Jana Pawła II w podróżach misyjnych – o wszelkie potrzebne łaski.
  2. Za misjonarzy i misjonarki z naszej diecezji: kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich o opiekę Opatrzności i światło Ducha Świętego.
  3. Za neopogan, którzy zagubili skarb wiary, aby dzięki modlitwie i pomocy otoczenia odzyskali ten skarb.
  4. Za rodziców, aby byli pierwszymi ewangelizatorami własnych dzieci.
  5. Za dzieci, którym rodzice nie zapewnili chrztu, aby znaleźli na drodze życia prawdziwych katechetów i misjonarzy.
  6. Za nas samych, o ducha misyjnego i gorliwość apostolską.

Boże, którego wolą jest zbawienie każdego człowieka, spraw, aby wszyscy wyznawcy Twojego Syna Jezusa Chrystusa, głosili Jego Ewangelię modlitwą, słowem, życiem. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.Przed rozesłaniem
Umocnieni sakramentem Miłości, kierowani tą miłością, idźmy, aby nieść Ewangelię tym, którzy o Chrystusie nie słyszeli albo już o Nim zapomnieli.

W rodzinie poznajemy prawdziwe oblicze Boga
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O, zbawcza Hostio”

„Uwielbią Ciebie wszystkie ludy ziemi” (por. Ps 72,11). Śpiewaliśmy te słowa w czasie Mszy Świętej. Napisane w Starym Testamencie przez psalmistę, były proroctwem, które spełniło się ponad 1050 lat temu, w dniu chrztu Mieszka I. Spełniło się na naszym narodzie. I spełnia się na naszych oczach, za naszego życia, przez posługę misjonarzy i misjonarek również z naszej diecezji. Eucharystia sprawowana jest na wszystkich kontynentach. Jesteś, Jezu, wystawiony w monstrancjach i adorowany nie tylko w zabytkowych bazylikach i katedrach, i nie tylko w nowoczesnych świątyniach wielkich metropolii. Jesteś adorowany w ubogich kapliczkach, w afrykańskim buszu, na obszarze obu Ameryk oraz Azji, Australii, Oceanii. Uwielbiamy Cię również w tej monstrancji i dziękujemy Ci za Eucharystię – Sakrament Miłości.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Jezu, miłości Twej”

Co przyprowadziło mędrców ze Wschodu do Ciebie, Jezu, do Betlejem? Wiara, miłość, tęsknota za czymś więcej niż wiedza tajemna. Za czymś więcej niż mądrość przełomu starej i nowej ery, za czymś więcej, a raczej kimś więcej niż to, co posiadali – złoto, kadzidło, mirrę. Mędrcy tęsknili za Bogiem. Nie za bogiem rzeźbionym w drewnie lub kamieniu ani za bogiem ukrytym w zaświatach. Zatęsknili za Bogiem bliskim, Bogiem Emmanuelem, Bogiem który jest Miłością. Bogiem, który z miłości stał się człowiekiem. I to wszystko w Tobie, Jezu, znaleźli. Dziękujemy Ci, że jesteś taki, jaki jesteś, dziękujemy Ci, że jesteś Światłem narodów. Tak o tym Świetle pisze papież Franciszek: „Światło wiary: tym wyrażeniem tradycja Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez Jezusa… Kto wierzy, widzi; widzi dzięki światłu oświecającemu cały przebieg drogi, ponieważ przychodzi ono do nas od zmartwychwstałego Chrystusa, niezachodzącej nigdy Gwiazdy Porannej” (Franciszek, Encyklika Lumen fidei, 1).

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”

Przeżywamy Światowy Dzień Misyjny. Modlimy się za misje zagraniczne. W Polsce przeżywamy kolejny rok Ducha Świętego pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Chcemy jednak pamiętać, że misje zaczynają się w każdej rodzinie. Chcemy pamiętać, że chrztu, wiary oraz świadectwa życia rodziców potrzebuje również każde polskie dziecko. Prosimy Cię, Duchu Święty, o moc dla rodziców, dla matek brzemiennych, dla ojców, dla lekarzy, aby pozwolili narodzić się każdemu poczętemu dziecku.
Prosimy Cię, Duchu Święty, aby wszyscy rodzice byli katechetami i misjonarzami dla własnych dzieci. Prosimy, aby kapłani, katecheci i katechetki pomagali rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci, a rodzice, aby współpracowali z katechetami i katechetkami.

(Chwila ciszy)Pieśń – „O Stworzycielu, Duchu, Przyjdź”

Kardynał Walter Kasper napisał: „Nowa radość z wiary i z Kościoła prowadzi sama z siebie do odnowienia świadomości misyjnej. Jest to podstawowa przesłanka nowej ewangelizacji. Mądrość ludowa powiada: Z obfitości serca mówią usta. Możemy iść jeszcze dalej i powiedzieć: czym wypełnione jest serce, to promieniuje na całe życie. Kogo wiara przekonuje, ten staje się świadkiem wiary i to nie tylko świadkiem przez słowa, lecz także świadkiem przez czyny i życie. Taki człowiek nie mówi tylko ustami, lecz wypowiada się całą swoją egzystencją” (W. Kasper, Kościół katolicki. Istota. Rzeczywistość. Posłannictwo, Kraków 2014, s. 598).
Panie Jezu, prosimy Cię, pobłogosław nas na dawanie takiego właśnie świadectwa na wszystkich drogach naszego życia.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­