I czyt. Lb 6,22-27; Ps 67; II czyt. Ga 4,4-7; Ew. Łk 2,16-21

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bóg się rodzi”

Na przygotowanie darów – „Anioł pasterzom mówił”
Na komunię – „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na uwielbienie – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na zakończenie – „Nowy rok bieży”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Nasza świątynia już od tygodnia rozbrzmiewa kolędami. Dzięki wysiłkowi pracowników kościoła i parafii oraz wszystkim, którzy im pomagali, mamy szopkę, choinki i wszystko to, co tworzy atmosferę Bożego Narodzenia. Dzisiejsza uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest w pewnym sensie powtórką pasterki i pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Tyle, że dzisiaj, nie zapominając o Jezusie, ze szczególną uwagą spoglądamy na Jego Matkę. Pod Jej patronatem rozpoczynamy nowy rok 2019. Jej orędownictwu polecamy świat, w wielu miejscach skonfliktowany, podzielony i ogarnięty wojnami. Dziękując za pokój w naszej Ojczyźnie, módlmy się o pokój na całym świecie.

Rodzina nie bez Maryi

Orędzie:Bóg dał ludziom Maryję za troskliwą opiekunkę i wzór macierzyństwa. Praktykowanie w rodzinie pobożności maryjnej wprowadza w nią głęboki pokój.
Cel: Zachęcić do naśladowania Maryi i ufności w Jej pośrednictwo w rozpoczynającym się roku.

Modlitwa wiernych

Stojąc na progu Nowego Roku zaprośmy w nasze życie Jezusa wraz z Maryją i otwórzmy się na łaski, jakie Bóg dla nas przygotował:

  1. Módlmy się za papieża Franciszka i jego współpracowników w Stolicy Apostolskiej, o jasne widzenie i skuteczne rozwiązywanie problemów rodziny, Kościoła, świata.
  2. Za biskupa diecezjalnego, biskupów pomocniczych (za trwający V Synod), o świętość rodzin oraz o powołania kapłańskie i zakonne.
  3. Za obszary świata dotknięte klęską wojny, o dobrą wolę wszystkich stron konfliktów.
  4. Za małżeństwa niesakramentalne – o gotowość uporządkowania życia moralnego.
  5. Za narzeczonych, o dobre przygotowanie do małżeństwa.
  6. Za nas samych, abyśmy w modlitwie i ufności w moc Ducha Świętego, znajdowali pokój.

Boże, który posłałeś Syna, aby nas zbawił, a wspólnie z Synem posłałeś Ducha Świętego napełnij nas radością, pokojem i mocą Ducha. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Idziemy w nieznane. Nieznane zawsze budzi lęk. Jeśli wierzymy w Bożą Opatrzność, zbawczą miłość Jezusa i uświęcającą moc Ducha Świętego oraz wstawiennictwo Matki Bożej potrafimy przezwyciężyć lęk przed nieznanym. Wiemy, że Bóg, dziejów świata nie puszcza na żywioł, ale nad nimi panuje. Idźmy więc pełni ufności.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­