I czyt. Kpł 13,1-2.45-46; Ps 32; II czyt. 1 Kor 10,31 – 11,1; 
Ew. Mk 1,40-45

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”
Na uwielbienie – „Kłaniam się Tobie”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Każdego roku 11 lutego Kościół powszechny, a wraz z nim wielu ludzi dobrej woli na całym świecie, przeżywa Światowy Dzień Chorego. W tym roku dzień ten przypada w niedzielę, czyli w dzień Pański, który poświęcony jest radosnej pamiątce zmartwychwstania Chrystusa i tajemnicy zesłania Ducha Świętego na apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy. Przeżyjmy zatem ten dzień w łączności ze wszystkimi chorymi – zarówno w naszej parafii, jak i na całym świecie – prosząc dla nich o światło Ducha Świętego w przeżywaniu cierpienia w zjednoczeniu ze zmartwychwstałym Panem. 

Duch Święty uzdalnia do przeżywania cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem

Orędzie: Chrystus przyjmuje cierpienie, aby zjednoczyć się z cierpiącymi i wspomóc ich łaską Ducha Świętego.
Cel: Ukazać wiernym chrześcijański sens cierpienia i zachęcić do posługi na rzecz chorych. 

Modlitwa wiernych

Dobremu i miłosiernemu Bogu, który w swoich ramionach trzyma każdego chorego i cierpiącego człowieka, przedstawmy nasze wspólne błagania:

  1. Za Ojca św. i cały Kościół, aby poprzez przeżywany dzisiaj XXVI Światowy Dzień Chorego umocnił wiarę całego świata w ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, cierpieniem i śmiercią.
  2. Za każdego chorego i cierpiącego człowieka, aby nigdy nie zwątpił w Bożą opiekę nad nim i z miłością niósł krzyż cierpienia razem z Chrystusem za zbawienie świata.
  3. Za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby w każdym cierpiącym człowieku dostrzegali Chrystusa, któremu służą w nadziei nagrody życia wiecznego.
  4. Za rzesze wolontariuszy oraz członków rodzin opiekujących się swoimi chorymi, aby zawsze z radością i zapałem podejmowali swoją służbę miłości.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie tych, którym towarzyszyliśmy aż do śmierci, aby po trudach ziemskiego życia połączonego z cierpieniem mogli odpocząć w miłujących ramionach Ojca Niebieskiego.
  6. Za nas samych, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że i nam przyjdzie kiedyś przez cierpienie i śmierć wejść do radości życia wiecznego.

Boże Wszechmogący, który wybaczasz i litujesz się nad swoimi dziećmi, wysłuchaj naszych pokornych próśb i ulituj się nad tymi, których przerasta ogrom bólu i cierpienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Przed rozesłaniem

Umocnieni Bożym słowem i nakarmieni Ciałem Pańskim idźmy do naszych braci i sióstr doświadczonych cierpieniem, niosąc im słowa otuchy i karmiąc ich naszą miłością. Niech każdy z nas pomyśli dzisiaj o jednej chorej osobie i pomodli się za nią. Jeżeli może, niech ją odwiedzi; jeżeli jest za daleko, niech do niej zatelefonuje. Niech to będzie prawdziwy Dzień Chorego w moim życiu!

 ks. Zbigniew Pietruszka

­