I czyt. Pwt 18,15-20; Ps 95; II czyt. 1 Kor 7,32-35; Ew. Mk 1,21-28

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o Najświętszy Panie”
Na komunię – „Zróbcie Mu miejsce”
Na uwielbienie – „Będę Cię wielbił”
Na zakończenie – „Matko Pocieszenia” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Eucharystia jest szczególnym czasem działania Ducha Świętego. On jest obecny w słowie Bożym, Jego mocą dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. On też gromadzi nas i tworzy między nami więź wspólnoty. Uczestnicząc w tej Mszy Świętej, otwierajmy się na Jego przemieniające działanie.

Duch Święty uzdalnia do słuchania słowa Bożego

Orędzie: Chrystus mocą Ducha Świętego oczyszcza z grzechu zatwardziałości na słowo Boże i sprzeciwiania się temu słowu.

Cel: Słuchać słowa Bożego i czytać je z uwagą, aby Duch Święty mógł nas przemieniać.

Wyobraźmy sobie, że w jakiś niewytłumaczalny sposób zamieniliśmy się miejscami. Każdy z was stoi teraz na moim miejscu – przy ambonie – i zastanawia się: Co powinienem powiedzieć, żeby wszyscy chcieli mnie słuchać? Może powinienem krzyczeć, żeby nikt nie mógł usnąć? A może przeciwnie – zacząć komplementować swoje audytorium, żeby wkupić się nieco w łaskę słuchających? I wreszcie najważniejsze pytanie: Jak mówić, żeby moje słowa odniosły zamierzony skutek?

Modlitwa wiernych

Do Boga, który posyła na świat swoje Słowo – Jezusa Chrystusa – skierujmy nasze prośby:

  1. Za Kościół św., by kierowany przez Ducha Świętego był zawsze posłuszny Jego natchnieniom.
  2. O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla pasterza naszej diecezji i wszystkich kapłanów.
  3. Za zatwardziałych grzeszników, by otworzyli się na przemieniającą moc Ducha Świętego.
  4. Za zmarłych, zwłaszcza za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, by dostąpili radości przebywania w niebie.
  5. O gotowość do ciągłego przyjmowania słowa Bożego dla nas, uczestniczących w tej Eucharystii.

Boże Ojcze, który swoje dzieci zawsze obdarzasz potrzebnymi łaskami, wysłuchaj nasze prośby, które z ufnością Ci przedstawiamy, i wzbudzaj w nas coraz większą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Posileni słowem i Ciałem Chrystusa wrócimy za moment do naszej codzienności. Wrócimy jednak przemienieni – otwarci na działanie Ducha Świętego i napełnieni nauką, która ma władzę odmienić nasze serca. Na czas radosnego świętowania niedzieli i odpoczynku w gronie rodzinnym przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

 ks. Krzysztof Pach

­