I czyt. Jon 3,1-5.10; Ps 25; II czyt. 1 Kor 7,29-31;
Ew. Mk 1,14-20 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na komunię – „Jeden chleb”
Na uwielbienie – „Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Bardzo charakterystyczne jest to, że pierwsze słowa Jezusa Chrystusa, które św. Marek zamiesza w swojej Ewangelii, to: „Czas się wypełnił” (Mk 1,15). Również czas naszego życia Bóg pragnie wypełnić swoją obecnością. Dzisiaj zaś szczególnie pobudza nasze serca do nawrócenia i dążenia do jedności. Tej jedności potrzebujemy w naszym wnętrzu, w naszej rodzinie, pośród ludzi, obok których żyjemy. Tej jedności pragniemy także dla Kościoła, przeżywając Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Otwórzmy nasze serca na dar Ducha Świętego, który przekonuje nas o grzechu, a jednocześnie uzdalnia nas do nawrócenia.

Duch Święty pobudza do nawrócenia i jedności 

Orędzie: Duch Święty pobudza nasze serce do nawrócenia i jedności (i w ten sposób realizuje królestwo Boże).
Cel: Przyzywać obecności Ducha Świętego pośród codziennych zajęć, np. przez akt strzelisty: „Przyjdź, Duchu Święty!”.

Modlitwa wiernych

Wędrując we wspólnocie Kościoła do naszego domu w niebie, polećmy Bogu nasze potrzeby:

  1. Za papieża Franciszka i wszystkich biskupów świata, aby zachowując jedność ze sobą, odważnie mówili światu o Bożym miłosierdziu i sprawiedliwości.
  2. Za wszystkich chrześcijan, aby przez swoje uczciwe życie i wypełnianie powołania świadczyli o swojej wierze wobec niewierzących.
  3. Za wszystkich, którzy zaangażowani są w ruch ekumeniczny, aby krocząc drogą prawdy, umacniali jedność Kościoła.
  4. Za naszą diecezję, aby utwierdzała swoją jedność z Bogiem i wierzącymi.
  5. Za wszystkich zmarłych, aby przez chwałę nieba kosztowali radości zjednoczenia z Bogiem.
  6. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez otwarcie się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu kroczyli drogą nawrócenia i jedności.

Ojcze, wysłuchaj próśb, które zanosimy do Ciebie jako wspólnota zgromadzona w Twoje imię. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Na czas codziennych zajęć, w którym Duch Święty pragnie nawracać nasze serca i czynić nas narzędziem jedności – przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

dk. Krzysztof Fejkiel

­