I czyt. 1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40; II czyt. 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Ew. J 1,35-42

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę”
Na komunię – „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przyszliśmy dziś na Mszę Świętą, żeby spotkać się z Bogiem. Nie prześpijmy liturgii słowa, w której Bóg chce skierować słowo do każdego z nas – osobiście. By usłyszeć Jego głos, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, dlatego na początku tej Mszy Świętej prośmy: Przyjdź, Duchu Święty!

Duch Święty uzdalnia do pełnienia woli Ojca

Orędzie: Duch Święty otwiera serca wierzących, tak że uważnie słuchają słów Ojca i – na wzór Chrystusa – jak synowie pełnią Jego wolę.
Cel: Prosić Ducha Świętego, aby pomagał nam każdego dnia otwierać uszy na Dobrą Nowinę, której celem jest nasze szczęście.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który chce do nas mówić oraz nas słuchać, zanieśmy nasze modlitwy:

  1. Za Kościół  św., by zawsze był otwarty na działanie Ducha Świętego.
  2. Za pracowników mediów, aby w swojej pracy troszczyli się o przekazywanie prawdy.
  3. Za rodziny naszej parafii, by kształtowały swoje życie w oparciu o Dobrą Nowinę.
  4. Za chorych i cierpiących, abyśmy potrafili pospieszyć im z pomocą.
  5. Za zmarłych, aby radowali się ze spotkania z Bogiem.
  6. Za nas samym, aby udział w tej Eucharystii otworzył nasze uszy na słuchanie Boga.

Boże, który jesteś gotowy nas zawsze wysłuchiwać, przyjdź nam z pomocą i pomóż nam wypełniać Twoją wolę na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

Przed rozesłaniem

Bóg nam nieustannie towarzyszy, kierując do nas słowo pełne miłości. Prośmy Ducha Świętego, by zawsze uczył nas słuchać Dobrej Nowiny, przez którą Bóg chce obdarzyć nas prawdziwym szczęściem.

ks.Wojciech Rymut 

­