I czyt. Iz 55,1-11; Ps: Iz 12,2-3.4bcd.5-6; II czyt. 1 J 5,1-9; Ew. Mk 1,6b-11

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Przez chrztu świętego wielki dar”
Na przygotowanie darów – „Z nieba wysokiego”
Na komunię – „O Gwiazdo Betlejemska”
Na uwielbienie – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na zakończenie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Kościół wspomina dzisiaj chrzest Jezusa w Jordanie. W czasie tego wydarzenia Duch Święty zstępuje na Jezusa, a głos z nieba zapewnia: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Odtąd rozpoczyna Jezus swoją misję zbawczą.

Dzisiejsze święto jest też wyjątkową okazją, byśmy wspomnieli swój własny chrzest i uwielbili Boga za to, że nas uczynił swoimi dziećmi i otworzył przed nami niebo oraz wprowadził do wspólnoty Kościoła.

Jako umiłowane dzieci Ojca Niebieskiego jesteśmy zaproszeni do głębokiej i czułej relacji z Nim. Prośmy, by Duch Święty prowadził nas do pogłębiania tej więzi.

Duch Święty wprowadza w głęboką relację z Bogiem Ojcem

Orędzie: Duch Święty (którego otrzymujemy na chrzcie św.) wprowadza nas w relację czułej miłości z Bogiem Ojcem.
Cel: Prosić Ducha Świętego, by pomagał nam uwierzyć, że Bóg ma więcej ciepła niż najczulsza matka.

Modlitwa wiernych

Zwróćmy się do naszego Ojca Niebieskiego z prostotą i ufnością, jaka przystoi Jego umiłowanym dzieciom, i przedstawmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za Kościół św., by przez swoją posługę chrzcielną rodził do życia w łasce swoje dzieci.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, by jego nauka trafiała do ludzkich serc i je przemieniała.
  3. Módlmy się za naszych żyjących rodziców, rodziców chrzestnych i wszystkich, którzy byli świadkami na naszej drodze wiary, by sami coraz głębiej żyli łaską chrztu św.
  4. Módlmy się za ludzi, którzy zostali skrzywdzeni, wykorzystani, odrzuceni przez bliskich, niesprawiedliwie potraktowani, by doznali ciepła czułej miłości od Boga i dobrych ludzi.
  5. Módlmy się za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin, by w Bogu odnaleźli wieczne szczęście.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy zawsze zwracali się do Boga z gorącym sercem oraz z ufnością i prostotą dziecka.

Dobry Boże, Ty jesteś naszym Ojcem, wysłuchaj wołania swoich dzieci. Daj nam swojego Ducha Świętego, by rozpalał w naszych sercach czułą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Jestem umiłowanym dzieckiem Boga. To moja największa godność i szczęście. Mam żyć jak dziecko Króla Niebieskiego, jak dziedzic Jego królestwa. Potrzebuję, Boże, Twojej pomocy, bym sprostał temu zadaniu, dlatego otwieram serce na dar Twojego błogosławieństwa.

ks. Stanisław Cyran

­