I czyt. Iz 60,1-6; Ps 72; II czyt. Ef 3,2-3a.5-6; Ew. Mt 2,1-12 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Mędrcy świata”
Na przygotowanie darów – „O gwiazdo Betlejemska”
Na komunię – „Jezusa narodzonego”
Na uwielbienie – „Ach, ubogi żłobie”
Na zakończenie – „Mizerna, cicha” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą dzisiaj przeżywamy, prowadzi nas ku początkom naszej wiary. Kiedyś bowiem wszyscy – tak jak Mędrcy ze Wschodu – byliśmy poganami nieznającymi prawdziwego Boga i prawdziwej wiary. Ci jednak, kiedy spotkali Jezusa, uznali w Nim prawdziwego Króla i Zbawiciela. Naśladujmy zatem postawę Mędrców, oddając hołd naszemu Zbawicielowi. Prośmy też Ducha Świętego, by odsłaniał przed nami prawdziwy obraz Boga.

Duch Święty objawia prawdziwy obraz Boga 

Orędzie: Duch Święty objawia nam w Chrystusie prawdziwego Boga, usuwając wszelkie błędne wyobrażenia o Nim. W ten sposób zaprasza nas do zbliżenia się do Niego.
Cel: Prosić Ducha Świętego, by nam objawił prawdziwy obraz Boga.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przez swojego Ducha w Jezusie Chrystusie objawia nam prawdziwe swoje oblicze, skierujmy nasze modlitwy:

  1. Za Kościół na całym świecie, by nieustannie prowadził ludzi do odkrywania prawdziwego oblicza Bożego.
  2. Za misjonarzy, którzy są zwiastunami prawdy o Bogu, który jest miłością, by potrafili pełnić swoją posługę z mocą i entuzjazmem.
  3. Za tych, którzy nie znają prawdziwego Boga, by słowo Bożej prawdy dotknęło ich serc i przemieniło ich życie.
  4. Za zmarłych, by dane im było oglądać prawdziwe oblicze Boga w gronie zbawionych.
  5. Za nas samych, byśmy umieli zdemaskować i odrzucać fałszywe wyobrażenia o Bogu i otwierali nasze serca na to, jakim On jest naprawdę. 

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, wysłuchaj naszego wołania i przyjdź nam z pomocą, abyśmy odkrywając Twoje prawdziwe oblicze, mogli Ci służyć z pełnym oddaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Bóg, który jest miłością, niczego bardziej nie pragnie niż tego, byśmy uwierzyli w Jego miłość i ją przyjęli. Posyła nas również do świata, byśmy wobec innych ludzi byli świadkami prawdy o Nim. Weźmy Jego miłość i błogosławieństwo na dalszą drogę. 

ks. Stanisław Cyran

­