I czyt. Lb 6,22-27; Ps 67; II czyt. Ga 4,4-7; Ew. Łk 2,16-21

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg się rodzi”
Na przygotowanie darów – Anioł pasterzom mówił
Na komunię – Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
Na uwielbienie – Narodził się Jezus Chrystus
Na zakończenie – „Nowy rok bieży

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Z wiarą i nadzieją rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy. U jego progu zwracamy się do Boga, który jest Panem czasów, prosząc o Jego światło i potrzebne łaski, byśmy dar czasu mądrze i odpowiedzialnie wykorzystali. Wraz z całym Kościołem kierujemy nasz wzrok w stronę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Jej zawierzamy nasze plany i nadzieje. Prośmy Maryję, Służebnicę Pańską, by nas uczyła, że mamy służyć Bogu nie z przymusu, ale jako Jego dzieci umiłowane i kochające.

Maryja – Matka, która służy, ponieważ czuje się ukochanym dzieckiem Bożym 

Orędzie: Duch Święty przemienia nas z „niewolników” w „synów” i uzdalnia nas do podjęcia zadań nadchodzącego roku na wzór Maryi Matki, tzn. nie jak niewolnik, którzy „musi” coś zrobić dla Boga, lecz jak Jego syn, który „chce”.
Cel: Podejmowane w tym roku działania motywować przede wszystkim miłością, która winna nas zapalać do służby Bogu i ludziom.

Modlitwa wiernych

Na początku nowego roku zanieśmy do Boga nasze prośby, aby przez przyczynę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi otaczał wszystkich swym błogosławieństwem i umacniał swym pokojem:

  1. Bóg przez narodzenie Syna swojego przyniósł pokój światu; prośmy, aby przez wszystkie dni nowego roku Kościół niósł pokój Chrystusa wszystkim ludziom dobrej woli.
  2. Pokój trzeba wprowadzać; prośmy za ojca św., niestrudzonego pielgrzyma i orędownika pokoju, oraz za wszystkich zabiegających o pokój w dzisiejszym świecie, aby ich wysiłki przyniosły oczekiwane owoce.
  3. Pokój jest dobrem wszystkich; prośmy za narody dotknięte wojną, przemocą i niesprawiedliwością, by jak najszybciej doświadczyły błogosławieństwa pokoju.
  4. Prośmy o pokój dla ludzkich serc, jakiego świat dać nie może: dla grzesznych – o pokój przebaczenia, dla więźniów – o pokój wolności, dla skłóconych – o pokój pojednania, dla chorych – o pokój zdrowia, dla samotnych – o pokój zjednoczenia z braćmi.
  5. Pokój Chrystusa jest wieczny; prośmy o pokój dla tych, którzy odeszli od nas, zwłaszcza w minionym roku, aby mogli się zjednoczyć z Chrystusem – Księciem Pokoju.
  6. Za nas tu zebranych, którzy w imię Boże i pod opieką Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy ten nowy rok, abyśmy przeżywali go w pokoju i zjednoczeniu z Bogiem.

Panie Boże, Królu nieba i ziemi, prowadź i uświęcaj, rządź łaskawie i kieruj sercem, mową i czynami naszymi według Twojego prawa i miłosierdzia, byśmy przez Ciebie wspierani, zasłużyli na szczęście doczesne i wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Z nadzieją rozpoczynamy nowy rok. Prosimy o dar Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, bo jesteśmy przekonani, że z Bożą pomocą zdołamy dobrze wykorzystać dany nam czas. Niech Pan dotknie naszych serc i sprawi, byśmy w tym nowym roku kierowali się przede wszystkim miłością.

ks. Stanisław Cyran 

­