Msza Święta o północy
I czyt. Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; II czyt. Tt 2,11-14; Ew. Łk 2,1-14 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wśród nocnej ciszy”
Na przygotowanie darów – „Bóg się rodzi”
Na komunię :
„Lulajże, Jezuniu”
„Cicha noc”
„Pójdźmy wszyscy ”

Na uwielbienie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”
Na zakończenie – „Do szopy, hej pasterze”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką” (Iz 9,1). Tymi słowami rozpoczynają się dzisiejsze nocne, pasterkowe czytania mszalne. Pasterze stanowili małą, ubogą cząstkę narodu wybranego. My dzisiaj stanowimy w tej świątyni sporą część naszej wspólnoty parafialnej. W domach zostały małe dzieci, chorzy i starsi oraz niewierzący, a także ci, którzy nie potrafili przezwyciężyć lenistwa czy wygodnictwa. Przyprowadził nas dziś do świątyni ten sam Duch Święty, który w Maryi sprawił, iż poczęła z Ducha Świętego, który wszedł w nasze życie w sakramencie bierzmowania, który jest patronem obecnego roku duszpasterskiego, który natchnął autorów tak licznych kolęd, jakie dzisiejszej nocy śpiewamy z radością.

Chrystus wyprowadza nas z ciemności

Orędzie: Duch Święty uobecnia Zbawiciela, który wyprowadza nas z duchowych ciemności.
Cel: Wzbudzić lub umocnić w słuchaczach świadomość, że stosunek do życia nienarodzonych to sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej.

Modlitwa wiernych

Jako wspólnota miłośników i obrońców życia, módlmy się do Boga, Pana i dawcy życia:

  1. Za Kościół św., aby spełniając swoją funkcję macierzyńską bronił życia zarówno dzieci nienarodzonych, jak i ludzi starszych i nieuleczalnie chorych.
  2. Za papieża Franciszka, aby jego troska o ubogich umacniała nadzieję rodzin, które boją się nowego życia.
  3. Za matki, aby wpatrzone w Maryję, od Niej uczyły się miłości macierzyńskiej.
  4. Za ojców, aby byli obrońcami życia swoich nienarodzonych dzieci.
  5. Za lekarzy, aby byli wierni nie tylko etyce zawodowej, ale Ewangelii, z której ta etyka powinna wynikać.
  6. Za nas obecnych na pasterce, abyśmy jak pasterze z Betlejem, byli wrażliwi na znaki obecności Boga w świecie.

Wszechmogący Boże, dawco życia. Prosimy Cię, spraw, aby w naszej parafii żadne istnienie ludzkie nie zostało zniszczone z powodu naszej słabej wiary oraz tchórzostwa i małoduszności. Boże, który dałeś nam swojego Jednorodzonego Syna, a nas uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, daj nam silną wiarę, wielką nadzieję i miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Przed nami dni radosnego świętowania. Niech owocem przeżycia tej Eucharystii będzie miłość wzajemna w rodzinach i wszystkich środowiskach naszej parafii, a Boże błogosławieństwo niech nas umocni.

ks. Tadeusz Bańkowski COr

­