I czyt. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89; II czyt. Rz 16,25-27; Ew. Łk 1,26-38 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Archanioł Boży Gabriel”
Na przygotowanie darów  - „Mądrości, która z ust Bożych wypływasz”
Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „Już gościsz, Jezu, w sercu mym”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryja” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„On będzie wołał do Mnie: «Ty jesteś moim Ojcem»” (Ps 89) – to Bóg sprawia, że ta prawda, iż jest naszym Ojcem, może wybrzmieć teraz, podczas Eucharystii. To w Chrystusie, Synu Bożym, możemy być naprawdę i jesteśmy dziećmi Bożymi, dzięki Duchowi Świętemu. Zgromadzeni na celebrowaniu Bożych tajemnic, prośmy Boga, byśmy przyjęli Jego darmową ojcowską miłość i chcieli nią dzielić się radośnie z innymi. 

Duch Święty uobecnia Chrystusa 

Orędzie: Duch Święty uobecnia w nas Chrystusa i przemienia nas w Niego.
Cel: Przekonanie słuchających o możliwości życia w Chrystusie na co dzień. 

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który daje nam siłę i pomoc, abyśmy mogli być świadkami Jego obecności pośród świata, przez wstawiennictwo Matki Bożej, zanośmy modlitwy do Boga, który jest Miłością:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby naśladując pokorę i służbę Chrystusa z radością służył wszystkim ludziom.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Bóg podtrzymywał jego apostolską gorliwość, darząc go zdrowiem i potrzebnymi siłami.
  3. Módlmy się za naszego biskupa diecezjalnego, aby był świadkiem Bożej miłości i obecności pośród świata, broniąc uciśnionych, dodając otuchy wątpiącym i pocieszając strapionych.
  4. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby ich modlitwa i autentyczne świadectwo wiary były dla dzieci i młodzieży źródłem radości i duchowej mocy.
  5. Módlmy się za naszych dobrodziejów, aby cieszyli się trwałym pokojem i błogosławieństwem Chrystusa.
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy umocnieni słowem i ciałem Chrystusa byli radosnymi świadkami Jego obecności i miłości wśród ludzi.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw łaskawie, abyśmy radośnie służąc naszym bliźnim dawali w życiu świadectwo Twojej obecności i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Ave Maria – raduj się, Maryjo” (Łk 1,27) – takie słowa obwieszczające Jej zjednoczenie z Bogiem – usłyszała Maryja. Potem bez wahania oznajmiła, że chce być Służebnicą Pańską. Wtedy odszedł od niej anioł, by pokornie nie zatrzymywać na sobie uwagi, by sam Chrystus był w centrum życia Maryi. Taka jest też nasza droga. Do tego potrzebujemy Bożej łaski i błogosławieństwa.

ks. Artur Ważny

­