I czyt. Iz 61,1-2a.10-11; Ps: Łk 1,46-48.49-50.53-54; 
II czyt. 1 Tes 5,16-24; Ew. J 1,6-8.19-28

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Głos wdzięczny z nieba wychodzi”
Na przygotowanie darów– „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Na komunię – „Przygotuję Ci serce, o Chryste”
Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam”
Na zakończenie – „Matko Odkupiciela”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę” (Iz 61,1) – to jest nasze zadanie jako chrześcijan. Głosić Ewangelię radości. Za dużo jest na co dzień złych, smutnych nowin. „Pan mnie namaścił” – potrzebujemy Bożego namaszczenia, by przełamać złe nowiny, i Bożej łaski, by ogłaszać radość w Duchu Świętym. Prośmy więc podczas tej Eucharystii o Boże namaszczenie i odwagę do stawania się świadkami Ewangelii radości.

Duch Święty źródłem radości

Orędzie: Duch Święty wzbudza w nas radość ze zbawienia otrzymanego dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Cel: Przekonanie słuchających o możliwości wdzięcznego i radosnego życia w Duchu Bożym.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przychodzi z darem radości, zanośmy wspólne błagania:

  1. Módlmy się za Kościół Boży, aby głosząc światu Dobrą Nowinę, utwierdzał wśród ludzi sprawiedliwość, zgodę i pokój.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby w głoszeniu Ewangelii radości Bóg hojnie go obdarzał swoją łaską i mocą.
  3. Módlmy się za ludzi, którzy szczerze szukają Boga, aby światło łaski oświeciło ich dusze i doprowadziło do prawdziwej wiary.
  4. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby wielu wybranych radośnie prowadziło ludzi do poznania Jezusa.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni łaską w naszej pielgrzymce wiary, mocno przylgnęli do Boga, który jest źródłem prawdziwej radości.

Boże, który posługujesz się ludźmi w realizowaniu swych planów i zamierzeń, wysłuchaj prośby Twoich dzieci zatroskanych o prawdziwe dobro swoje oraz wszystkich mieszkańców ziemi i udziel nam swojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,17). Zakończyliśmy Eucharystię, która jest dziękczynieniem. Wolą Boga jest, by to dziękczynienie rozciągało się na całą naszą codzienność. By tak mogło się stawać, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

ks. Artur Ważny

­