I czyt. Iz 40,1-5.9-11; Ps 85; II czyt. 2 P 3,8-14; Ew. Mk 1,1-8

PROPONOWANE PIEŚNI:

Na wejście – „Głos wdzięczny z nieba”
Na przygotowanie darów – „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy”
Na komunię – „Jezu drogi, Tyś miłością”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Niebiosa rosę”

WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ

„Pan sam obdarzy szczęściem” (Ps 85) – będziemy dzisiaj słyszeć te słowa psalmu. Każdy z nas pragnie szczęścia – na różne sposoby je rozumie, do niego dąży. Ale prawdziwe szczęście jest Bożym darem – „Pan sam obdarzy szczęściem” – i jest owocem nawrócenia i pokoju serca. Prośmy podczas dzisiejszej Eucharystii o dar nawrócenia naszych serc i umysłów, byśmy mogli doświadczać prawdziwego, głębokiego szczęścia.

DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM NAWRÓCENIA

ORĘDZIE: Jezus Chrystus zanurza nas w Duchu Świętym, który pobudza i uzdalnia do nawrócenia.
CEL: Przekonanie słuchających o konieczności zmiany myślenia poprzez łaskę Ducha Świętego, a nie tylko postępowania. 

MODLITWA WIERNYCH

Z ufnością skierujmy nasze modlitwy do Boga, który przebacza grzechy i obdarza łaską nawrócenia wszystkie swoje dzieci.

  1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby wszędzie mógł głosić Ewangelię o zbawieniu i przebaczającej miłości Boga.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby przez jego posługę świat poznał prawdziwe, ewangeliczne spojrzenie na Boga.
  3. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w mrokach niewiary i grzechu, aby powrócili do Boga, który miłuje i przebacza.
  4. Módlmy się za narody skłócone, aby przez przebaczenie oraz pokojowe układy doszły do pojednania i pokoju.
  5. Módlmy się za spowiedników, aby z pokorą i miłością łączyli ludzi z Bogiem w sakramencie pojednania.
  6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dzięki łasce Ducha Świętego zmienili nasze myślenie i szczerze się nawrócili.

Boże, wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy powstali ze śmierci grzechu i żyli zawsze w Twojej łasce, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

PRZED ROZESŁANIEM

„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” (Mk 1,1) – tymi słowami rozpoczynała się dzisiejsza ewangelia. Jezus pragnie, abyśmy naszym życiem pisali dalszą część Dobrej Nowiny, a do tego potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. 

ks. Artur Ważny

­