I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 98; II czyt. Ef 1,3-6.11-12; 
Ew. Łk 1,26-38

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Witaj Święta i Poczęta”
Na przygotowanie darów – „Matko niebieskiego Pana”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na uwielbienie – „Magnificat”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Często szukamy wzorów, z którymi możemy się identyfikować. My, chrześcijanie, mamy wzór jedyny, z którym możemy się utożsamiać, który nigdy nie zawiedzie. Jest nim Jezus Chrystus. A obok Niego – Maryja, Jego Matka; doskonała dzięki Jego łasce – a jednocześnie tak prosta i bliska jak nasza Matka. Wspominając dziś dzień Jej pojawienia się na świecie pod sercem Jej mamy, prośmy Boga, by przez Jej wstawiennictwo i na Jej wzór uczył nas zjednoczenia z Bogiem.

Oblubienica Ducha Świętego doskonale zjednoczona z Bogiem

Orędzie: Jezus Chrystus oczyszcza nas z grzechów, abyśmy nie uciekali od Boga, lecz – jak Niepokalana – żyli z Nim w radosnej komunii, której źródłem jest Duch Święty.
Cel: Rozbudzić w słuchających tęsknotę za Bożym pięknem i pięknym życiem. 

Modlitwa wiernych

Módlmy się do Boga Ojca, który przez Chrystusa zrodzonego z Maryi zezwolił nam uczestniczyć w swoim planie zbawienia:

  1. Za Kościół, Oblubienicę Chrystusa, aby zawsze pozostawał znakiem Bożej obecności wśród nas.
  2. Za ojca św. Franciszka, aby Jego posługa pasterska wydawała obfite owoce, a Jego samego umocniła w zdrowiu i radosnym posługiwaniu Kościołowi.
  3. Za rządzących narodami, aby budowali świat oparty na braterstwie, gdzie panuje pokój i miłość – owoce Bożej obecności.
  4. Za młodzież i dzieci, aby odkrywali wciąż na nowo postać Maryi – wiernej uczennicy Pańskiej, aby Ją pokochali i wzięli za wzór w swoim życiu.
  5. Za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby wpatrując się w Maryję, Matkę Bożą, umieli odkryć w Niej autentyczny wzór miłości i poświęcenia wobec dzieci i młodzieży.
  6. Za nas tu obecnych, byśmy za przykładem Maryi, naśladowali Jej prostotę, byli czuli na słowo Boże i otwarci na wypełnianie Jego woli w naszym życiu.

Panie, Boże nasz, który zechciałeś zamieszkać wśród ludzi i stałeś się jednym z nas za przyczyną Maryi, spraw, byśmy odczuwali Twą obecność i bliskość oraz osiągnęli owoce zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Potrzebujemy Bożego światła, by móc dostrzegać piękno i smak w codzienności. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, byśmy stali się – tak jak Maryja – mistykami dnia powszedniego.

ks. Artur Ważny

­