I czyt. Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80; II czyt. 1 Kor 1,3-9; Ew. Mk 13,33-37

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Grzechem Adama”
Na przygotowanie darów – „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na zakończenie – „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność” (Iz 63,19) – te słowa usłyszymy dziś u proroka Izajasza. Prośmy więc na początku tej Eucharystii o wielką ufność wobec naszego Boga. On jej potrzebuje, by móc działać w naszym życiu, dla naszego prawdziwego dobra, w sposób, jakiego sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić.

Nadchodzi Odkupiciel – czuwajcie 

Orędzie: Bóg nie porzuca nas, grzeszników, lecz przybliża się w Jezusie Chrystusie, aby odnowić nas mocą Ducha Świętego.

Cel: Przekonanie słuchających o konieczności wzbudzenia tęsknoty za Chrystusem, który sam chce się spotkać z człowiekiem w Duchu Świętym. 

Modlitwa wiernych

Bóg pragnie spotkać się z każdym człowiekiem. Przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, prośmy, byśmy potrafili tęsknić za Bogiem, tak jak On tęskni za nami:

 1. Prośmy, aby cały Kościół był miejscem spotkania serc i umysłów wierzących z przychodzącym Odkupicielem.
 2. Prośmy, aby pasterze Kościoła sami doświadczali łaski odkupienia i żyjąc nią na co dzień, umacniali w niej wszystkich wiernych.
 3. Prośmy, aby pozostający w niewoli kłamstwa i samowystarczalności potrafili usłyszeć wyzwalający głos Chrystusa i otworzyli się w pełni na prawdę Ewangelii.
 4. Prośmy za żyjących w grzechu, aby doświadczyli łaski przemiany serc w sakramencie spowiedzi.
 5. Prośmy za nas samych, abyśmy pamiętając o naszym ostatecznym powołaniu, wytrwale z Bożą pomocą czuwali, oczekując przyjścia naszego Zbawiciela.

Boże, w Trójcy Jedyny, bądź pochwalony teraz i na wieki wieków. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem” (Iz 64,7) – pokrzepieni tym Izajaszowym zapewnieniem o Bożym ojcostwie i przekonani, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich ukochanych dzieci, nawet jeśli upadają, wyruszajmy na drogi naszych codziennych obowiązków i zajęć z głęboką pewnością, że towarzyszyć nam będzie nieustannie Ojcowskie błogosławieństwo.

Nadchodzi Odkupiciel – czuwajcie

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O, zbawcza Hostio”

„Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem” (Iz 63,16b). Jak dobrze jest wiedzieć, że nie jestem sierotą, Panie. Mam Ojca. Mam Ojca, który nie jest tylko jak ojciec. On jest Ojcem, ponieważ chce swoje dzieci! Ty mnie chcesz, Panie. Nie jestem sierotą. „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego” (1 Kor 1,3). Jako Twoje dziecko, Boże, czuję się dowartościowany przy Tobie. Dajesz mi łaskę – kochasz mnie bowiem za darmo. Dlatego jestem, istnieję, ponieważ mnie kochasz. I dajesz mi pokój – czuję się przy Tobie bezpiecznie, zanurzony w Twoim pokoju, którego świat dać nie może, ale i zabrać nie potrafi. To nie jest stracony czas – trwać w bliskości Ojca, który daje mi łaskę i pokój, miłość i bezpieczeństwo. Jednocześnie wiem, że inni też trwają tu jako Twoje dzieci. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie!

Będziemy powtarzać:

BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY, OJCZE!

 • Bogu mojemu dziękuję wciąż za was…
 • Dziękuję za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie…
 • W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko…
 • Świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was…
 • Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski…
 • On też będzie was umacniał aż do końca…
 • Wierny jest Bóg, który nas powołał do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Być bliżej Ciebie chcę”

„Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne” (Iz 63,16b). Wierzę, Panie Jezu, że to Ty jesteś moim Odkupicielem. Wierzę, że to Ty, mój Odkupiciel, patrzysz teraz na mnie. I wierzę, że mogę powiedzieć Ci teraz wszystko, co leży mi na sercu. Tak więc
powtarzam za prorokiem Izajaszem, ośmielony jego odwagą: „Czemu, o Panie, pozwalasz nam błądzić, z dala od Twoich dróg, tak że serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą?” (por. Iz 63,17). Ja nie chcę Cię obrażać, nie chcę wędrować po manowcach grzechu, a jednak wciąż to czynię. Nie chcę upadać, bo wiem, że jesteś dla mnie wciąż łaskawy i miłosierdzie Twoje nie zna granic, a jednak potrafię zapomnieć o tym i być tak perfidny.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE JEZU!

 • Grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani…
 • Wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata…
 • Wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście…
 • Nasze winy poniosły nas jak wicher…
 • Nikt nie wzywał Twojego imienia…
 • Nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie…
 • Oddałeś nas w moc naszej winy…

„A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich” (Iz 64, 7). Prosimy Cię – stwarzaj nas na nowo!

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Upadnij na kolana”

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63,19c)

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę bliskości z Tobą – teraz i na co dzień. Moje grzechy zasłaniają mi Twoje oblicze. Ale Ty potrafisz zerwać tę zasłonę i sprawić, że Cię zobaczę i usłyszę. „W Tobie bowiem jestem wzbogacony we wszystko: we wszelkie słowo i poznanie” (por. 1 Kor 1,5). Twoje spojrzenie i słowo, Panie Jezu, dają mi to, czego potrzebuję, aby żyć – miłość i mądrość. Daj mi teraz oczy otwarte i uszy słuchające, abym – dosłownie tylko przez trzy minuty, na tyle mnie przecież stać – zechciał popatrzeć i posłuchać w ciszy, jak na mnie patrzysz i co do mnie mówisz. Jakie słowo swoje do mnie teraz skierujesz? Jakim wzrokiem na mnie patrzysz? Konkretnie do mnie. Teraz. Proszę, Panie…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Pójdźcie błogosławić Pana”

ks. Artur Ważny

­