1. Wybory do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej dotyczą: Kapłanów diecezjalnych oraz zatrudnionych w duszpasterstwie w Diecezji kapłanów zakonnych, członkiń instytutów życia konsekrowanego pracujących w obrębie Diecezji oraz świeckich będących członkami Parafialnych Rad Duszpasterskich działających na terenie Diecezji Tarnowskiej.
 
2. Wybory dotyczące kapłanów.
2.1.Kapłani wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z okręgów wyborczych: Bochnia, Brzesko, Dębica, Nowy Sącz, Mielec, Stary Sącz i Tarnów.
2.1.1.   Do okręgu wyborczego Bochnia należą dekanaty: Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Limanowa, Lipnica Murowana, Tymbark, Ujanowice i Uście Solne.
2.1.2.   Do okręgu wyborczego Brzesko należą dekanaty: Brzesko, Czchów, Porąbka Uszewska, Radłów, Szczepanów, Wojnicz i Zakliczyn.
2.1.3.   Do okręgu wyborczego Dębica należą dekanaty: Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Pilzno i Pustków Osiedle.
2.1.4    Do okręgu wyborczego Mielec należą dekanaty: Dąbrowa Tarnowska, Mielec-Południe, Mielec-Północ, Radomyśl i Szczucin.
2.1.5    Do okręgu wyborczego Nowy Sącz należą dekanaty: Bobowa, Grybów, Łużna, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód, Nowy Sącz-Zachód, Ołpiny i Ropa.
2.1.6    Do okręgu wyborczego Stary Sącz należą dekanaty: Łącko, Krościenko, Krynica, Piwniczna
i Stary Sącz.
2.1.7    Do okręgu wyborczego Tarnów należą dekanaty: Ciężkowice, Tarnów-Południe, Tarnów-Północ, Tarnów-Wschód, Tarnów-Zachód, Tuchów i Żabno.
2.2. Wybory w poszczególnych okręgach odbywają się dwustopniowo.
2.2.1.  Najpierw wybierany jest kandydat w poszczególnych dekanatach.
2.2.2.   Następnie w poszczególnych dekanatach całego okręgu wyborczego wybiera się jednego kandydata spośród tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów w poszczególnych dekanatach.
2.2.3.   Odpowiedzialnym za wybory w dekanacie jest Ksiądz Dziekan, który powołuje trzyosobową komisję wyborczą.
2.2.4.   Odpowiedzialnym za wybory w poszczególnych okręgach jest Ksiądz Dziekan wytypowany przez Biskupa diecezjalnego.
 
3. Wybory dotyczące członkiń instytutów życia konsekrowanego
3.1. Członkinie instytutów życia konsekrowanego pracujące na terenie Diecezji Tarnowskie wybierają spośród siebie dwie przedstawicielki.
3.2. Odpowiedzialną za wybory jest Diecezjalna Referentka instytutów życia konsekrowanego.
 
4. Wybory dotyczące świeckich
4.1. Świeccy są reprezentowani w Radzie przez dwóch przedstawicieli z okręgów wyborczych Nowy Sącz i Tarnów oraz po jednym przedstawicielu z okręgów: Bochnia, Brzesko, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Krynica, Limanowa, Mielec i Stary Sącz.
4.1.1.     Do okręgu wyborczego Bochnia należą dekanaty: Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Lipnica Murowana i Uście Solne.
4.1.2.     Do okręgu wyborczego Brzesko należą dekanaty: Brzesko, Czchów, Porąbka Uszewska, Szczepanów i Wojnicz.
4.1.3.   Do okręgu wyborczego Ciężkowice należą dekanaty: Bobowa, Ciężkowice, Łużna, Tuchów
i Zakliczyn.
4.1.4.   Do okręgu wyborczego Dąbrowa Tarnowska należą dekanaty: Dąbrowa Tarnowska, Radłów, Szczucin i Żabno.
4.1.5.   Do okręgu wyborczego Dębica należą dekanaty: Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Pilzno
i Pustków Osiedle.
4.1.6.   Do okręgu wyborczego Krynica należą dekanaty: Krynica i Piwniczna.
4.1.7.   Do okręgu wyborczego Limanowa należą dekanaty: Limanowa, Tymbark i Ujanowice.
4.1.8.  Do okręgu wyborczego Mielec należą dekanaty: Mielec-Południe, Mielec-Północ i Radomyśl.
4.1.9.   Do okręgu wyborczego Nowy Sącz należą dekanaty: Grybów, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód, Nowy Sącz-Zachód, Ołpiny i Ropa.
4.1.10.  Do okręgu wyborczego Stary Sącz należą dekanaty: Łącko, Krościenko i Stary Sącz.
4.1.11.  Do okręgu wyborczego Tarnów należą dekanaty Tarnów-Południe, Tarnów-Północ, Tarnów-Wschód i Tarnów-Zachód.
4.2. Wybory w poszczególnych okręgach odbywają się trójstopniowo.
4.2.1.   Najpierw wybierany jest kandydat z każdej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
4.2.2.  Następnie kandydaci wybrani na terenie dekanatu wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela.
4.2.3.   Wybrani przedstawiciele poszczególnych dekanatów przedstawiani są przez ich Proboszczów Biskupowi diecezjalnemu, który wybiera członków Rady z danego okręgu.
4.2.4.   Odpowiedzialnym za wybory w parafiach jest Ksiądz Proboszcz.
4.2.5.   Odpowiedzialnym za wybory w dekanacie jest Ksiądz Dziekan.
 
5. Wszelkie wątpliwości w wyborach do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej rozstrzyga Biskup diecezjalny.
 

 

­