Tarnów, 26.03.2011
"Budowania communio w parafii"

Tarnów, 09.10.2010
„Obchody Roku Jubileuszowego diecezji tarnowskiej i formy zaangażowania osób świeckich w Kościele”

Tarnów, 14.11.2009
Bądźmy świadkami Miłości – jak realizować w parafiach program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok duszpasterski 2009/2010”
Sprawozdanie

Tarnów, 04.04.2009
„Jakie duchowe owoce może przynieść Rok Świętego Pawła?”
Sprawozdanie

Tarnów, 08.11.2008
„Troska o życie duchowe w parafii”
Sprawozdanie

Tarnów, 19.04.2008
„Wspólnota parafialna a dzieło misyjne Kościoła”
Sprawozdanie
­