Biskup Tarnowski Andrzej Jeż dekretem z dnia 04.01.2018. (Nasz znak: OF.I-5.2/9/18) zatwierdził regulamin i zarządził przeprowadzenie wyborów do kandydatów do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej. Regulamin wyborów oraz statut Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej znajdują się na stronie internetowej www.diecezja.tarnow.pl w zakładce Kuria-Dokumenty oraz w załączniku.
W związku z tym bardzo proszę o przeprowadzenie w terminie do 5 marca 2018 roku wyborów do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej. Należy pamiętać, że są one szczególnie ważne w kontekście V Synodu Diecezji Tarnowskiej, ponieważ wybrani członkowie tej Rady będą delegatami na Synod.
Zgodnie z art. 3.2.5 Regulaminu wyboru do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiejdo przeprowadzenia wyborów spośród kapłanów zostali wytypowani następujący Księża Dziekani:

  1. Wybory do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej dotyczą: Kapłanów diecezjalnych oraz zatrudnionych w duszpasterstwie w Diecezji kapłanów zakonnych, członkiń instytutów życia konsekrowanego pracujących w obrębie Diecezji oraz świeckich będących członkami Parafialnych Rad Duszpasterskich działających na terenie Diecezji Tarnowskiej.
  2. Wybory spośród kapłanów oraz świeckich dokonują się w siedmiu okręgach wyborczych: Bochnia, Brzesko, Dębica, Nowy Sącz, Mielec, Stary Sącz i Tarnów.
   1. Do okręgu wyborczego Bochnia należą dekanaty: Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Limanowa, Lipnica Murowana, Tymbark, Ujanowice i Uście Solne.
   2. Do okręgu wyborczego Brzesko należą dekanaty: Brzesko, Czchów, Porąbka Uszewska, Radłów, Szczepanów, Wojnicz i Zakliczyn.
   3. Do okręgu wyborczego Dębica należą dekanaty: Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Pilzno i Pustków Osiedle.
   4. Do okręgu wyborczego Mielec należą dekanaty: Dąbrowa Tarnowska, Mielec-Południe, Mielec-Północ, Radomyśl i Szczucin.
   5. Do okręgu wyborczego Nowy Sącz należą dekanaty: Bobowa, Grybów, Łużna, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód, Nowy Sącz-Zachód, Ołpiny i Ropa.
   6. Do okręgu wyborczego Stary Sącz należą dekanaty: Łącko, Krościenko, Krynica, Piwniczna i Stary Sącz.
   7. Do okręgu wyborczego Tarnów należą dekanaty: Ciężkowice, Tarnów-Południe, Tarnów-Północ, Tarnów-Wschód, Tarnów-Zachód, Tuchów i Żabno.

Art. 1.

1.   Rada Duszpasterska służy pomocą Biskupowi diecezjalnemu w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym.
2.   Działalność Rady włącza w służbę ogólnodiecezjalnego duszpasterstwa doświadczenie i wiedzę całego duchowieństwa oraz świeckich, a także pogłębia odpowiedzialność wszystkich wiernych za rozwój życia religijnego wspólnoty diecezjalnej.

 W roku 1993 ówczesny biskup tarnowski Józef Życiński po raz pierwszy zarządził we wszystkich parafiach diecezji tarnowskiej wybory parafialnych rad duszpasterskich. Kolejne wybory miały miejsce w latach 1998 i 2003. Po 12 latach od pierwszych wyborów są parafie gdzie rady duszpasterskie pod przewodnictwem proboszcza skutecznie wypełniają swoje zadania. Są jednak i takie parafie gdzie ta współpraca domaga się nowego impulsu, czy wręcz rozpoczęcia. O. Ryszard Hajduk, redemptorysta, wskazuje zadania jakie rada duszpasterska powinna pełnić w parafii a zarazem daje praktyczne wskazówki planowania jej pracy.

Parafialne rady duszpasterskie (PRD) coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w Kościele polskim. Gdy w czasach komunistycznych ich powoływanie do istnienia i działalność były utrudnione, to "obecnie nic nie stoi na przeszkodzie w ich powoływaniu i działaniu. Zaangażowani w radach katolicy świeccy mają przede wszystkim służyć swoją radą i doświadczeniem, unikając przy tym postaw roszczeniowych. Zaleca się, aby w programie wizytacji kanonicznej parafii znalazło się miejsce na spotkanie z radą parafialną bądź ekonomiczną. Pozwoli to biskupowi poznać członków tych rad, jak również zweryfikować ich działalność" . Podstawowym zadaniem parafialnych rad duszpasterskich, których duchowni i świeccy dają świadectwo współdziałania w realizacji Bożego dzieła zbawienia, jest planowanie rozwoju działalności życia parafialnego.  

­