Tarnów, 26.03.2011
"Budowania communio w parafii"

Tarnów, 09.10.2010
„Obchody Roku Jubileuszowego diecezji tarnowskiej i formy zaangażowania osób świeckich w Kościele”

Tarnów, 14.11.2009
Bądźmy świadkami Miłości – jak realizować w parafiach program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok duszpasterski 2009/2010”
Sprawozdanie

Tarnów, 04.04.2009
„Jakie duchowe owoce może przynieść Rok Świętego Pawła?”
Sprawozdanie

Tarnów, 08.11.2008
„Troska o życie duchowe w parafii”
Sprawozdanie

Tarnów, 19.04.2008
„Wspólnota parafialna a dzieło misyjne Kościoła”
Sprawozdanie

 

1. Wybory do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej dotyczą: Kapłanów diecezjalnych oraz zatrudnionych w duszpasterstwie w Diecezji kapłanów zakonnych, członkiń instytutów życia konsekrowanego pracujących w obrębie Diecezji oraz świeckich będących członkami Parafialnych Rad Duszpasterskich działających na terenie Diecezji Tarnowskiej.
 
2. Wybory dotyczące kapłanów.
2.1.Kapłani wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z okręgów wyborczych: Bochnia, Brzesko, Dębica, Nowy Sącz, Mielec, Stary Sącz i Tarnów.
2.1.1.   Do okręgu wyborczego Bochnia należą dekanaty: Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Limanowa, Lipnica Murowana, Tymbark, Ujanowice i Uście Solne.
2.1.2.   Do okręgu wyborczego Brzesko należą dekanaty: Brzesko, Czchów, Porąbka Uszewska, Radłów, Szczepanów, Wojnicz i Zakliczyn.
2.1.3.   Do okręgu wyborczego Dębica należą dekanaty: Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Pilzno i Pustków Osiedle.

Art. 1.

  1. Rada Duszpasterska służy pomocą Biskupowi diecezjalnemu w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym.
  2. Działalność Rady włącza w służbę ogólnodiecezjalnego duszpa­sterstwa do­świad­czenie i wiedzę całego duchowieństwa oraz świec­kich, a także pogłębia odpo­wiedzial­ność wszystkich wiernych za rozwój życia religij­nego wspólnoty diece­zjalnej.
Art. 2. Do szczególnych zadań Rady Duszpasterskiej należy:
  1. projektowanie ogólnego kierunku pracy duszpasterskiej w Die­cezji;
  2. wskazywanie metod pracy i środków zaradczych na miarę aktualnych potrzeb dusz­pasterskich;
  3. inspirowanie pracy Wydziałów Duszpasterskich Kurii Diecezjalnej. 

 W roku 1993 ówczesny biskup tarnowski Józef Życiński po raz pierwszy zarządził we wszystkich parafiach diecezji tarnowskiej wybory parafialnych rad duszpasterskich. Kolejne wybory miały miejsce w latach 1998 i 2003. Po 12 latach od pierwszych wyborów są parafie gdzie rady duszpasterskie pod przewodnictwem proboszcza skutecznie wypełniają swoje zadania. Są jednak i takie parafie gdzie ta współpraca domaga się nowego impulsu, czy wręcz rozpoczęcia. O. Ryszard Hajduk, redemptorysta, wskazuje zadania jakie rada duszpasterska powinna pełnić w parafii a zarazem daje praktyczne wskazówki planowania jej pracy.

Parafialne rady duszpasterskie (PRD) coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w Kościele polskim. Gdy w czasach komunistycznych ich powoływanie do istnienia i działalność były utrudnione, to "obecnie nic nie stoi na przeszkodzie w ich powoływaniu i działaniu. Zaangażowani w radach katolicy świeccy mają przede wszystkim służyć swoją radą i doświadczeniem, unikając przy tym postaw roszczeniowych. Zaleca się, aby w programie wizytacji kanonicznej parafii znalazło się miejsce na spotkanie z radą parafialną bądź ekonomiczną. Pozwoli to biskupowi poznać członków tych rad, jak również zweryfikować ich działalność" . Podstawowym zadaniem parafialnych rad duszpasterskich, których duchowni i świeccy dają świadectwo współdziałania w realizacji Bożego dzieła zbawienia, jest planowanie rozwoju działalności życia parafialnego.  

­