odkryc smak wiaryZeszyt konspektów zatytułowany Odkryć na nowo smak wiary jest pomyślany jako pomoc duszpasterska w pracy z radami parafialnymi. Tematyka proponowanych spotkań ściśle związana jest z rozpoczętym 11 października 2012 roku Rokiem Wiary. Ojciec Święty – ogłaszając ideę tego Roku – pragnie, aby przeżywanie go zaowocowało ożywieniem i pogłębieniem wiary, odważniejszym i powszechniejszym wyznaniem wiary oraz świadectwem wiary. Te intencje Benedykta XVI pragnie wyrazić tytuł „Odkryć na nowo smak wiary". Chodzi oczywiście o wiarę, o jej zdecydowane wyznawanie i świadczenie o niej wobec ludzi. Ale może to się udać tylko wtedy, gdy „odkryjemy na nowo", dla siebie i w swoim życiu, „smak wiary". Wiara jest rzeczywistością dynamiczną i żywą, i jeśli codziennie nie będziemy się o nią troszczyć, obumrze. Przykład Świętego Piotra ukazuje, jak niedaleko jest od wiary do niewiary. Apostoł najpierw odważnie i z wielką wiarą wychodzi z łodzi, stawia stopy na wodzie i robi kilka kroków w kierunku Jezusa, lecz po chwili zaczyna wątpić, ogarnia go lęk i zaczyna tonąć (por. Mt 14,22-33). Do wiary, lub dokładniej, do aktów religijnych wynikających z wiary, które w pewnym momencie „mogą zacząć żyć własnym życiem" – można się też przyzwyczaić.

Dni skupienia dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich odbędą się w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej "ARKA" w Gródku nad Dunajcem w dniach:
 

23-25 marca 2012
Dekanaty: Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Brzesko, Ciężkowice, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Lipnica Murowana, Mielec-Południe, Mielec-Północ, Ołpiny, Porąbka Uszewska, Pilzno, Pustków-Osiedle, Radomyśl, Tarnów-Południe, Tarnów-Północ, Tarnów-Wschód, Tarnów-Zachód.
Prowadzi: Ks. Prałat Kazimierz Czesak (Mielec)


30 marca - 1 kwietnia 2012
Dekanaty: Bobowa, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Łużna, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód, Nowy Sącz-Zachód, Piwniczna, Radłów, Ropa, Stary Sącz, Szczepanów, Szczucin, Tuchów, Tymbark, Ujanowice, Uście Solne, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.
Prowadzi: Ks. Prałat Jan Nowakowski (Bochnia)

  1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 CIC, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady Duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad Duszpasterskich. Nie tworzy się Rad Duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.
  2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 CIC uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
  3. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

­