Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 09, 10.02.2012
Nowy Sącz – 11.02.2012

 • Ks. dr hab. Kazimierz Święs (Lublin) - „Stan religijności w Polsce (poczucie więzi z parafią), ze szczególnym uwzględnieniem diecezji tarnowskiej"
 • Marek Filar (Gdynia) - "Ewangelizacja jako szansa odnowy parafii. Jak uczyć świeckich aktywności i odpowiedzialności za Kościół?"
 • S. Anna Bałchan SMI (Katowice) - Świadectwo streetworker'a

Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 28,29.01.2011
Nowy Sącz – 31.01.2011

Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 29,30.01.2010
Nowy Sącz – 28.01.2010

 • Bp dr hab. Józef Wróbel SCJ (Lublin) – „Kwestie bioetyczne we współczesnym duszpasterstwie”
 • Lek. Piotr Klimas (Warszawa) – „Aktualne problemy etyczno-medyczne na początku XXI wieku”

Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 27.02.2009
Nowy Sącz – 28.02.2009

Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 08,09.02.2008
Nowy Sącz – 07.02.2008

 • Ks. dr Adam Wodarczyk (Katowice) – „Ruch Światło-Życie szansą odnowy parafii”
 • Stanisław i Małgorzata Matrasowie (Diecezjalna Para Domowego Kościoła) – „Zaangażowanie osób świeckich w życie wspólnoty Kościoła – świadectwo”

Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 26,27.01.2007
Nowy Sącz – 25.01.2007

Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 29,31.01.2005
Nowy Sącz – 01.02.2005

Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 29.01,27.02.2004
Nowy Sącz – 30.01.2004

 • Ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski (Poznań) – „Liturgia ciągłym zadaniem dla duszpasterzy”
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (Lublin) – „Muzyka radością liturgii”

Prelegenci i tematy wykładów podczas Kursu Duszpasterskiego

Tarnów – 27,28.01.2003
Nowy Sącz – 29.01.2003

 • Ks. dr Janusz Królikowski (Tarnów) – „Egzorcyzmy w nauczaniu i tradycji Kościoła”
 • Ks. dr Marek Drogosz (Katowice) – „Z doświadczeń Egzorcysty”
­