„Rodzina wspólnotą życia i miłości”
(Tarnów, 9.06.2007)

Forum

/Budynek Urzędu Wojewódzkiego, Al. Solidarności 5/

­