Przypominamy, że obecny rok jest związany z jubileuszami: 100. rocznicy objawień fatimskich oraz 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego. W związku z tym powinniśmy w naszym duszpasterstwie zwrócić szczególna uwagę na różne formy kultu maryjnego ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych sobót miesiąca oraz nabożeństw fatimskich. 13 maja (sobota) w samą rocznicę pierwszych objawień Fatimskich odbędą się uroczystości diecezjalne o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej w Borkach koło Szczucina. Zapraszamy na nie szczególnie parafie z dekanatów: szczucińskiego, dąbrowskiego, radomyskiego oraz dekanatów mieleckich. Pamiętajmy także o Roku Świętego Brata Alberta.

Koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie odbędzie się w niedzielę 4 czerwca. Msza św. koronacyjna będzie miała miejsce na tzw. targowicy (kapłanówce) czyli placu znajdującym się tuż obok sanktuarium. Uroczystości rozpoczną się nabożeństwem przygotowującym o godz. 10.00, po którym o godz. 11.00 rozpocznie się Msza św. Szczegółowy program zostanie dostarczony w formie plakatów. Księża dziekani są proszeni o zorganizowanie wyjazdów autokarowych z dekanatów na powyższą uroczystość. Informacje porządkowe wraz z mapkami parkingów oraz trasami dojścia do placu koronacyjnego będą dostępne na stronie internetowej.

Koronacja Obrazu Matki Bożej w Chorzelowie odbędzie się 9 września (sobota) o godz.11.00 na placu koronacyjnym tuż przy sanktuarium.

­