W związku z 85. rocznicą urodzin i 60-leciem kapłaństwa Bpa Władysława Bobowskiego – Biskupa Seniora, które świętować będziemy podczas pielgrzymki kapłanów 18 marca br.  w Nowym Sączu, zrodził się pomysł uczczenia tego wydarzenia okolicznościowym wydawnictwem. Pod patronatem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża jest realizowany projekt opracowania albumu pt.: „Idźcie i głoście” dotyczącego ambon w kościołach Diecezji Tarnowskiej, który będzie dedykowany Czcigodnemu Biskupowi Jubilatowi. Album zostanie opracowany w formacie A4. Przewidywana objętość to 250 stron, ubogaconych zdjęciami i opisem zawartości zdjęć. Album będzie zawierał zdjęcia ambon z niektórych kościołów naszej diecezji, tych wybudowanych przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II. Przy niektórych ambonach zostaną również umieszczone krótkie fragmenty homilii i kazań Pasterzy Kościoła Tarnowskiego z ostatniego stulecia od abpa Leona Wałęgi począwszy.

Bardzo dziękujemy Czcigodnym Księżom za przesłane ankiety nt. ambon oraz za serdeczne przyjęcie w parafii fotografa. Bardzo prosimy tych Księży, którzy jeszcze nie odesłali ankiety, aby to uczynili do 20. lutego. Równocześnie można jeszcze składać zamówienia na album do końca lutego.

Promocja Albumu jest zaplanowana na 17 marca 2017 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie wg następującego programu:

10.00 – Rozpoczęcie spotkania – ks. bp Andrzej Jeż
10.15 – „Idźcie i głoście” – blaski i cienie posługi słowa we współczesnym świecie – ks. bp Leszek Leszkiewicz
10.45 – Sala wykładowa specyficzną formą realizowania nakazu: „Idźcie i głoście”. (Bp Władysław Bobowski jako wykładowca) – ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka – Kierownik Katedry Duchowości UPJPII sekcja w Tarnowie
11.15 – Prezentacja albumu: „Idźcie i głoście. Ambony Diecezji Tarnowskiej” – ks. dr Jan Bartoszek – autor projektu
11.35 – Dedykacja i wręczenie albumu ks. bp. Władysławowi Bobowskiemu – ks. bp Andrzej Jeż
11.45 – Przebóstwiać to co ludzkie - świadectwo posługi słowa – ks. bp Władysław Bobowski
12.00 – Modlitwa Anioł Pański i błogosławieństwo.

­