1. Posiedzenie Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej odbędzie się 11 marca (sobota) o godz. 10.00 w Tarnowie (Wyższe Seminarium Duchowne). Tematem tego spotkania będzie kult maryjny, jego formy i znaczenie w kontekście Roku Fatimskiego oraz czekających nas koronacji maryjnych.
  2. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie dnia 11 marca 2017 r. odbędą się Warsztaty medialne dla liderów Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Organizatorem warsztatów jest Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej we współpracy z Diecezjalnym Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz z Tarnowską edycją Gościa Niedzielnego. Celem warsztatów jest przygotowanie kompetentnych osób w parafii do komunikowania się z mediami zewnętrznymi oraz pomoc w redagowaniu informacji dla mediów parafialnych (diecezjalnych).

­