Chryste_poslij_nam_swiadkow_Twojej_Milosci.jpgAdoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego

 
Materiały, zatytułowane Chryste – poślij nam świadków Twojej miłości, przygotowane przez siostrę M. Lucynę Szlęzak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zawierają dwanaście adoracji na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego i są przeznaczone zarówno dla wspólnot parafialnych oraz zakonnych, jak i dla osób indywidualnych. Każda adoracja zawiera modlitwę uwielbienia Boga za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz dziękczynienia za osoby powołane do pójścia za Jezusem. Zasadnicza część poświęcona jest modlitwie o nowe powołania.

chryste utwierdz nasAdoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego

„Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, tak że jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować. Niemało chrześcijan rzeczywiście poświęca swoje życie z miłością samotnym, znajdującym się na marginesie lub wykluczonym, jako tym, do których trzeba pójść jako pierwszych i najważniejszych, których trzeba wesprzeć, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa. Dzięki wierze możemy rozpoznać w tych, którzy proszą o naszą miłość, oblicze zmartwychwstałego Pana" (Benedykt XVI, Porta fidei, nr 14). Te słowa papieża Benedykta XVI z listu Porta fidei zapowiadającego Rok Wiary motywują do modlitwy o to, aby jak najwięcej ludzi, zwłaszcza młodych, otworzyło się na głos Chrystusa zapraszający ich do naśladowania Go w służbie bliźnim.

Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanegopierwszoczwartkowe

Materiały z adoracjami pierwszoczwartkowymi, zatytułowane Panie Jezu - prosimy Cię o powołania do służby Bożej w Kościele, mogą okazać się pomocne we włączeniu się w nurt modlitwy o powołania, do jakiej wzywa nas Ojciec Święty Benedykt XVI. Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, możemy wypraszać powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Powołanie bowiem do służby Bogu nie jest rezultatem naszego działania, lecz przede wszystkim darem łaski Bożej, udzielonym wspólnocie Kościoła i samemu powołanemu. Dlatego i nas Chrystus Pan wzywa słowami Ewangelii: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38).

­