Pod redakcją ks. dra Wiesława Piotrowskiego – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego zostały przygotowane nabożeństwa pokutne pt.: „Jezus Chrystus obdarza nas swoją łaską”. Autorami poszczególnych nabożeństw są przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Układ nabożeństw jest podzielony na dwa okresy liturgiczne: Adwent i Wielki Post. Treści nabożeństw zostały dostosowane dla różnych grup wiekowych, a mianowicie dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz ludzi chorych i cierpiących. Propozycje nabożeństw pokutnych zostały przygotowane z myślą o pomocy duszpasterzom i wiernym w pogłębieniu przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z intencją autorów winny one zostać wykorzystane podczas rekolekcji parafialnych, misji i innych specjalnych okazji.

 

 

­