I czyt. Syr 15,15-20; Ps 119; II czyt. 1 Kor 2,6-10; 
Ew. Mt 5,17-37

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Do Ciebie wznoszę serce me”
Na przygotowanie darów – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na komunię – „O święta Uczto”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących się”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W czasie każdej Mszy Świętej Jezus ofiaruje się za nas, wstawia się za nami do Ojca, daje nam duchowy pokarm, którym jest Jego Ciało i Krew. Ale Msza Święta to również spotkanie z Jezusem, który naucza. Jego słowa są światłem i drogowskazem na drogach naszego życia. Przystępujemy zatem do sprawowania Najświętszej Ofiary z sercem otwartym i uważnym na każde Jego słowo. Prośmy dziś szczególnie o umiejętność uważnego słuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć. Wołajmy za psalmistą: „Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw […]. Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał” (Ps 119,33ab.34).

Słuchać słowa życia

Orędzie: Bóg obdarzył człowieka wolnością i pozwolił mu decydować o sobie. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu pomaga nam usłyszeć głos Boga, podjąć właściwe decyzje i wcielić je w życie.

Cel: Zachęta do słuchania Boga w czasie adoracji, bo wiara rodzi się ze słuchania. 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który kieruje do nas swoje słowa i daje nam swoje przykazania, zwróćmy się z naszymi modlitwami:

  1. Wspieraj swój Kościół z jego pasterzami, by karmił się obficie Twoim słowem i wiernie zachowywał Twoją naukę.
  2. Wspieraj swoją łaską rodziców i wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie, by światłem i drogowskazem dla nich w formowaniu młodego pokolenia było Twoje słowo.
  3. Oświecaj swoim światłem teologów, biblistów i duszpasterzy, by sami żyli słowem Bożym i potrafili innych prowadzić do umiłowanie Biblii.
  4. Rozpal w naszej parafii miłość i pragnienie częstego nawiedzania i słuchania Ciebie obecnego w Najświętszej Eucharystii.
  5. Przyjmij do nieba zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie tych, którzy uczyli nas słuchać i zachowywać Twoje słowa.
  6. Przemieniaj nasze serca, abyśmy z ufnością przyjmowali Twoją naukę i kierowali się nią w życiu.

Boże, który dałeś nam swoje przykazania i pouczyłeś nas, jak mamy iść za Tobą, bądź z nami na ścieżkach naszego życia i wspieraj nas swoją pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Jeszcze raz na koniec przywołajmy słowa psalmisty Pańskiego: „Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia” (Ps 119,1-2a). Niech te słowa staną się programem naszego życia. A w ich realizacji niech nam pomaga błogosławieństwo płynące z tej Eucharystii.

 Ks. Stanisław Cyran

­