I czyt. Iz 58,7-10; Ps 112; II czyt. 1 Kor 2,1-5; Ew. Mt 5,13-16

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na ofiarowanie – „Przyjmij od nas, Panie, te ofiary”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Stając przed ołtarzem, uświadamiamy sobie żywą obecność Jezusa pośród nas. On nas zaprosił na spotkanie i chce być dla nas światłem oświetlającym naszą życiową drogę i solą, która nadaje smak naszemu życiu. Przebywając w obecności Jezusa, mamy się do Niego upodabniać, stając się dla świata czytelnym znakiem Jego obecności i działania w świecie. Niech przyjęcie Jego łaski uzdalnia nas, byśmy sami stawali się światłem i solą dla świata.

Trwać w blasku świętości

Orędzie: Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest światłem, które oświeca każdego człowieka, i solą, która nadaje smak życiu. Przebywając w Jego obecności, upodabniamy się do Niego przez to, że sami stajemy się światłem i solą dla świata.

Cel: Ukazanie wiernym, że w adoracji Najświętszego Sakramentu najważniejsza jest sama obecność. 

Modlitwa wiernych

Zwróćmy się do Boga, naszego Ojca, którego słowa mają moc przemiany naszego życia, z ufną modlitwą:

  1. Wejrzyj, Boże, na Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła i wspieraj ich, by wiernie trwali przy Tobie, a ich życie było czytelnym znakiem Twojego działania.
  2. Rozpalaj w naszych rodzinach i parafiach pragnienie częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu i cichego trwania przy Tobie.
  3. Umacniaj wszystkich nawiedzających i adorujących Najświętszy Sakrament i przez chwile spędzone z Tobą przemieniaj ich na swoje podobieństwo.
  4. Wspieraj osamotnionych, zagubionych, zniechęconych i przez Najświętszą Eucharystię daj im odczuć, że jesteś blisko każdego człowieka.
  5. Obdarz łaską życia wiecznego naszych zmarłych (zwłaszcza N.) oraz wszystkich, którzy w ziemskim życiu w Tobie pokładali nadzieję.
  6. Przemieniaj każdego z nas swoim słowem i umacniaj pokarmem Eucharystycznym, byśmy stawali się świadkami Twojej miłości – solą ziemi i światłem dla świata.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszego wołania i udziel nam łaski, aby inni, widząc nasze czytelne świadectwo i dobre uczynki, chwalili Ciebie, który jesteś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

W słowach błogosławieństwa kończącego Najświętszą Ofiarę zawarta jest obietnica, że wszechmogący Bóg będzie z nami i w każdej chwili będzie nam towarzyszył, a Jego łaska ma moc przemiany naszego życia, byśmy stawali się solą ziemi i światłem dla świata. Przyjmijmy tę obietnicę otwartym sercem.

Ks. Stanisław Cyran

­