I czyt. Iz 8,23b – 9,3; Ps 27; II czyt. 1 Kor 1,10-13.17; 
Ew. Mt 4,12-23 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chwalcie Pana wszyscy”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Przygotuję Ci serce, o Chryste”
Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam”
Na zakończenie – „Boże, zmiłuj się nad nami”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Pozdrowienie liturgiczne, którym rozpoczynamy sprawowanie Mszy Świętej, uświadamia nam żywą obecność Boga między nami. Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie, osobiście, ale przychodzi też do całej naszej wspólnoty eucharystycznej. Przychodzi, aby budować, odnawiać i umacniać naszą jedność. Jezus z miłości pozostał dla nas w Najświętszym Sakramencie, zamieszkał w tabernakulum, aby być dla nas dostępnym w każdym czasie. Módlmy się, abyśmy jak najczęściej korzystali z tej obecności Boga dla nas poprzez praktykę nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. (W ostatnią niedzielę miesiąca tradycyjnie już obejmijmy także modlitwą dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej.)

Na początku tej Najświętszej Ofiary prośmy Boga o Jego miłosierdzie.

Poręka naszej miłości

Orędzie: Chrystus wchodzi w najgłębsze ciemności ludzkiego życia, aby w nich zamieszkać i je przemieniać swoją zbawczą obecnością, czego widzialnym świadectwem jest tabernakulum. Jednym z głównych grzechów, jakie chce w ten sposób pokonać, są nasze wzajemne podziały.

Cel: Zachęcić wiernych do częstego nawiedzania Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwa wiernych

Boże Ojcze, Ty w swojej opatrzności czuwasz nad nami. Pełni ufności przedstawiamy Tobie nasze prośby:

  1. Za Kościół święty – obdarzaj go, Ojcze, swym błogosławieństwem, aby z miłością i niestrudzenie głosił całemu światu Twoje słowo.
  2. W intencji naszej Ojczyzny – o łaskę mądrości i miłości dla Polaków, abyśmy się wzajemnie szanowali i jednoczyli wokół prawdziwych wartości.
  3. (Za naszego biskupa Andrzeja i wszystkich duchownych i świeckich, którzy angażują się w dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej, aby ich ofiarna praca prowadziła do duchowej odnowy parafialnych wspólnot.)
  4. O powołania kapłańskie i zakonne, aby Dobra Nowina docierała do ludzkich serc.
  5. Za naszych zmarłych, aby cieszyli się wieczną komunią z Tobą, Boże, i świętymi w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy adorując Najświętszy Sakrament, wyrażali naszą miłość do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nas tak umiłowałeś, że posłałeś swego Syna, aby nas odkupił. Wysłuchaj naszych błagań i daj nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Za chwilę otrzymamy błogosławieństwo. Otwórzmy nasze serca na łaskę, którą ono zawiera, i idźmy z radością na spotkanie naszych bliźnich, oczekujących na naszą miłość.

Ks. Roman Stafin

­